Vytvořte fakturu

G-WATCH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název G-WATCH
IČO 35746700
TIN 2020220257
DIČ SK2020220257
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G-WATCH
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 325 702 €
Zisk 52 076 €
Kontaktní informace
Email auparkwdl@wdl.sk
Telefon(y) 0263454077
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,659,753
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 106,645
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,570
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,856
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 57,219
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 57,219
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,547,631
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 903,069
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 903,069
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 637,192
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 594,885
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 594,885
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 42,023
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,370
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,370
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,477
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,477
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,659,753
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,479,779
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,336,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,336,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,880
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,880
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 47,319
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 47,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 40,865
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,865
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,076
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,399
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,451
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,451
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 120,958
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,883
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,883
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,257
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,120
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,339
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,359
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,659
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,659
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,331
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,575
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,575
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,325,702
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,231,493
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 94,196
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,251,256
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 927,857
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,614
D. Služby (účtová skupina 51) 201,712
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,700
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,565
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,281
4. Sociální náklady (527, 528) 2,854
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 206
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,994
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,994
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,173
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,446
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 184,506
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,631
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,599
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,599
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,702
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,508
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,508
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 89
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,105
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,071
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,375
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,299
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,299
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,076
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35746700 TIN: 2020220257 DIČ: SK2020220257
 • Sídlo: G-WATCH, Panónska cesta 17, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Monika Ferková Nám. sv. Egídia 37/87 Poprad 058 01 09.06.2005
  Gábor Szerb Priekopnícka 32 Bratislava 821 06 21.12.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gábor Szerb 1 336 639 € (100%) Priekopnícka 32 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.10.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   29.10.2013Zrušené sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. 100 Bratislava 831 02
   04.01.2012Nové sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. 100 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gábor Szerb Priekopnícka 32 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 21.12.2011
   03.01.2012Zrušené sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. Bratislava 831 02
   16.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Ferková Nám. sv. Egídia 37/87 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 09.06.2005
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tham Priekopnícka 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.10.2001
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Tham Priekopnícka 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.10.2001
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Thám Priekopnícka 28 Bratislava 821 06
   28.11.2001Nové sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Thám Priekopnícka 28 Bratislava 821 06
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Szokol SNP 995 Galanta
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Marián Szokol SNP 995 Galanta
   24.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   28.05.1998Nové obchodné meno:
   G-WATCH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Gábor Szerb Bocskai út 13 Budapešť Maďarská republika pobyt na území SR : Priekopnícka 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava