Vytvořte fakturu

MUW - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MUW
IČO 35746769
TIN 2021379998
DIČ SK2021379998
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUW
Prešernová 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 93 974 €
Zisk 3 925 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0267202410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,511,597
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,426,546
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,426,546
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,426,546
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,051
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,254
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 17,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,800
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,800
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,997
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 56,997
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,000
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,511,597
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,223
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 122,305
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -127,978
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -127,978
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,925
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,506,374
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 191,981
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,311,233
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,212
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,212
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,299,153
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,868
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,160
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,160
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 93,978
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 93,974
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,875
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,099
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,758
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,662
D. Služby (účtová skupina 51) 7,675
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 256
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 64,262
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 64,262
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,216
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,538
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,335
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 50
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,488
2. Ostatní náklady (562A) 2,488
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 797
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,331
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,885
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015