Vytvořte fakturu

EBL Textil Service SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název EBL Textil Service SR
IČO 35746947
TIN 2020207024
DIČ SK2020207024
Datum vytvoření 26 Květen 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo EBL Textil Service SR
Pezinská ulica 1103/48
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 172 571 €
Zisk -60 864 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347746400, 0347731168
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,288,447
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,288,447
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 355,985
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 804,540
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 470,513
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 281,127
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,495
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,092,987
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,034,811
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 374,398
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 374,398
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,744
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,717,533
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -60,864
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,176
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 97
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 58,079
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,747
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 172,571
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 172,571
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 238,251
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,579
C. Služby (účtová skupina 51) 46,289
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,990
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 87,431
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 56,648
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,314
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -65,680
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 113,703
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 30,973
X. Úrokové výnosy (662) 30,973
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 24,865
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 24,865
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 6,108
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -59,572
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 332
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -60,864
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016