Vytvořte fakturu

ANELL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANELL
IČO 35747013
TIN 2021401558
Datum vytvoření 25 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANELL
Ružomberská 16
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 534 €
Zisk 5 928 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,994
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 394
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,585
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,994
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,285
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 606
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,220
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,928
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,709
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 442
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,017
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 114
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 723
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 700
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,534
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,204
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,330
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,008
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,429
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 490
C. Služby (účtová skupina 51) 1,684
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,156
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 249
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,526
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,931
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 118
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,408
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,928
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015