Vytvořte fakturu

ZUBO TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZUBO TRADE
IČO 35747056
TIN 2020243038
DIČ SK2020243038
Datum vytvoření 25 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUBO TRADE
Vetvárska 28
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 805 €
Zisk -12 201 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,957
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,905
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,957
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,864
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 449
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,751
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,201
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,821
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 267
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,554
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 326
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,457
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,771
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,805
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,051
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,720
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,936
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,300
C. Služby (účtová skupina 51) 726
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,910
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,131
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,975
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 110
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 110
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -110
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,241
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015