Vytvořte fakturu

SHOWLAND - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Obchodní název SHOWLAND
IČO 35747064
TIN 2020211501
Datum vytvoření 01 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SHOWLAND
Balkánska 145
85110
Bratislava
Financial information
Zisk -796 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254418945
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,395
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,395
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,231
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 339
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,951
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -796
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,164
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,064
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 584
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 269
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19
C. Služby (účtová skupina 51) 250
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -269
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -269
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 48
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 48
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -47
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -316
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -796
Date of updating data: 01.03.2016
Files
4231639.tif
Date of updating data: 01.03.2016