Vytvořte fakturu

Družstvo lekárov Zrkadlový háj - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Družstvo lekárov Zrkadlový háj
IČO 35747099
TIN 2021389447
DIČ SK2021389447
Datum vytvoření 01 Červen 1998
Company category Družstvo
Sídlo Družstvo lekárov Zrkadlový háj
Rovniankova 1
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 132 318 €
Zisk -443 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,057
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,581
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,184
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,057
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,753
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 2,788
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 2,788
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 425
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,523
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -443
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,810
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 227
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,583
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,931
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,750
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,552
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 132,318
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 132,304
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 130,913
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,080
C. Služby (účtová skupina 51) 70,849
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,242
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,172
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,570
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,405
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,375
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9
X. Úrokové výnosy (662) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 895
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 895
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -886
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 519
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -443
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015