Vytvořte fakturu

Kolovrátok - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kolovrátok
IČO 35747153
TIN 2020230212
DIČ SK2020230212
Datum vytvoření 03 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kolovrátok
Mierová 172
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 178 314 €
Zisk -16 279 €
Kapitál 91 503 €
Vlastní kapitál 18 034 €
Kontaktní informace
Email kolovratok@kolovratok.sk
webové stránky http://www.kolovratok.sk
Telefon(y) +421255410300
Fax(y) 0255410300
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,269
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,269
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,269
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,241
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 24,108
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,227
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,406
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 62,510
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,755
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,730
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,279
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,755
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,862
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 58,331
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,105
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 646
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,850
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,730
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 562
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 178,314
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 170,370
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,444
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 192,416
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,990
C. Služby (účtová skupina 51) 137,922
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,275
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,732
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,341
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,129
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,102
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,958
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,218
M. Úrokové náklady (562) 565
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 47
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 606
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,217
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,319
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,279
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015