Vytvořte fakturu

LIPINA - REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Obchodní název LIPINA - REAL
IČO 35747161
TIN 2020230168
DIČ SK2020230168
Datum vytvoření 02 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIPINA - REAL
Gagarinova 10A
82105
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 223 €
Vlastní kapitál -215 522 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908791983
Mobile(y) 0908791983
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 223
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 223
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -216,482
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -222,825
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -71,855
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -150,970
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,014
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 239,669
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 69
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 239,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -26,655
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 152
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -27,767
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,691
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 3,691
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016