Vytvořte fakturu

ApliCAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ApliCAD
IČO 35747226
TIN 2020220290
Datum vytvoření 03 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ApliCAD
Veternicová 29
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 380 €
Zisk 1 697 €
Kapitál 7 125 €
Vlastní kapitál 6 574 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,808
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,808
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,380
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,380
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,380
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,428
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,808
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,271
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,716
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,809
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,525
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,697
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 537
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,380
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,380
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203
D. Služby (účtová skupina 51) 203
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,177
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,177
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,177
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,697
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4246302.tif
Date of updating data: 25.06.2015