Vytvořte fakturu

REBEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REBEL
IČO 35747307
TIN 2020271506
DIČ SK2020271506
Datum vytvoření 07 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REBEL
Mozartova 16
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 150 €
Zisk -7 669 €
Kapitál 11 222 €
Vlastní kapitál -21 900 €
Kontaktní informace
Email spiegel1@chello.sk
Telefon(y) 0905531725
Mobile(y) 0905531725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,946
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,946
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,946
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,916
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 413
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,862
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,972
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,992
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -24,598
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,669
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,834
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,834
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,366
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,810
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,408
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 39,150
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 39,140
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,859
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 20,190
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,060
C. Služby (účtová skupina 51) 6,753
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,980
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 829
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,679
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,368
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,709
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,137
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,709
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,669
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015