Vytvořte fakturu

RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská
IČO 35747382
TIN 2021404891
DIČ SK2021404891
Datum vytvoření 08 Červen 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská
Pri Starej Prachárni 15
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 388 €
Zisk -15 242 €
Kapitál 96 607 €
Vlastní kapitál -8 591 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 104,567
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,998
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,998
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,998
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,870
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,609
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,595
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,595
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,839
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,175
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 168
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 168
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -194
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,287
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,699
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,699
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,567
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -23,833
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 655
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 655
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,885
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,660
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,545
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,242
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,346
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 122
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 122
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 128,224
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75,761
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,761
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 46,300
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,047
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 402
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,714
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 54
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 56,389
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 56,388
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 56,388
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,403
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,586
D. Služby (účtová skupina 51) 21,037
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,962
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,804
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,106
4. Sociální náklady (527, 528) 2,052
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,036
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,599
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,599
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,015
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,765
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,338
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,338
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,337
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,352
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,066
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,066
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) -14,176
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,242
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :35747382 TIN: 2021404891 DIČ: SK2021404891
 • Sídlo: RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská, Pri Starej Prachárni 15, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červen 1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RES Integra, s.r.o. 0 € (0%) Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.11.2010Nové sidlo:
   Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   20.02.2007Noví spoločníci:
   komanditista Marta Kutášová Závadská 6 Bratislava 831 06
   27.03.2002Nové obchodné meno:
   RES Integra - poradenská - komanditná spoločnosť, v skratke RES Integra - poradenská, k.s.
   07.03.2002Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   RES Integra, s.r.o. Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   08.06.1998Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   lektorská činnosť v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   komplementár RES Integra, s.r.o. IČO: 35 692 740 Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04