Vytvořte fakturu

Eaton Electric - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Eaton Electric
IČO 35747498
TIN 2020243049
DIČ SK2020243049
Datum vytvoření 09 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eaton Electric
Drieňová 1/B
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 160 534 €
Zisk -120 865 €
Kapitál 3 089 913 €
Vlastní kapitál 2 263 884 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248204311, 0248204320
Fax(y) 0248204312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,337,812
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,982
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 583
2. Software (013) - /073, 091A/ 583
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,399
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,399
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,310,706
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,186
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,186
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 130,277
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 130,277
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,163,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,451,811
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,451,811
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,678,029
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,436
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,207
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,174
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,174
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,124
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,194
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,930
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,337,812
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,143,019
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,256,581
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,256,581
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,865
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,814
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,571
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,571
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 596,443
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 465,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 465,128
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,117
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,110
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -812
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 580,057
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,065
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 526,992
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -257
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,979
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 12,979
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,156,818
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,160,534
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,083,798
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 73,019
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,717
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,261,764
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,713,777
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,668
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -363
D. Služby (účtová skupina 51) 629,620
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 783,640
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 575,295
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 197,879
4. Sociální náklady (527, 528) 10,466
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,839
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,712
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,712
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,253
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,618
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -101,230
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 709,115
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,300
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,998
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,998
XII. Kurzové zisky (663) 302
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,265
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 717
2. Ostatní náklady (562A) 717
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,548
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,965
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -105,195
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,670
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,670
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,865
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35747498 TIN: 2020243049 DIČ: SK2020243049
 • Sídlo: Eaton Electric, Drieňová 1/B, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Červen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Pirich Stříbrná Lhota 1542 Mníšek pod Brdy 252 10 Česká republika 18.02.2011
  Marcela Kordulíková Lipová 430 Spořice Česká republika 06.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eaton Elektrotechnika s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kordulíková Lipová 430 Spořice Česká republika Vznik funkcie: 06.05.2015
   15.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka Ch.De-Chandieu 6 Lausanne 1006 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 07.07.2009
   18.04.2011Zrušeny predmety činnosti:
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   09.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pirich Stříbrná Lhota 1542 Mníšek pod Brdy 252 10 Česká republika Vznik funkcie: 18.02.2011
   08.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klučka Jégeho 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   17.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka Ch.De-Chandieu 6 Lausanne 1006 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 07.07.2009
   16.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka 1eHelmersstraat 53 H 1054DB Amsterdam Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 07.07.2009
   30.09.2009Nové obchodné meno:
   Eaton Electric s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Eaton Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   29.09.2009Zrušené obchodné meno:
   Moeller Electric s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Moeller Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   10.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka 1eHelmersstraat 53 H 1054DB Amsterdam Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 07.07.2009
   27.05.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1/B Bratislava 821 01
   26.05.2006Zrušené sidlo:
   Kopčianska 22 Bratislava 851 01
   01.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klučka Jégeho 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   31.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika Vznik funkcie: 09.06.1998
   14.10.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika Vznik funkcie: 09.06.1998
   13.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 48 Tomašov
   22.06.2001Noví spoločníci:
   Moeller Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   21.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Felten & Guilleaume Elektrotechnika s.r.o., IČO: 49 811 894 Náchodská 469 Praha Česká republika
   02.04.2001Nové obchodné meno:
   Moeller Electric s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 22 Bratislava 851 01
   01.04.2001Zrušené obchodné meno:
   Felten & Guilleaume Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   09.06.1998Nové obchodné meno:
   Felten & Guilleaume Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Felten & Guilleaume Elektrotechnika s.r.o., IČO: 49 811 894 Náchodská 469 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 48 Tomašov