Vytvořte fakturu

XLINEBUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název XLINEBUS
Stav V likvidaci
IČO 35747501
TIN 2021413317
DIČ SK2021413317
Datum vytvoření 11 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XLINEBUS
Prídavková 16
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 473 374 €
Zisk 16 032 €
Kapitál 619 779 €
Vlastní kapitál 98 714 €
Kontaktní informace
Email xlinebus@xlinebus.sk
Telefon(y) 0905856856
Mobile(y) 0905856856
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 475,277
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 336,646
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 336,646
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 330,174
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,472
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,903
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 94,627
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 82,965
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,965
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,821
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 841
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,276
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,274
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,728
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,728
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 475,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,745
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 197,859
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -106,449
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -106,449
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,032
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 360,532
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 300,581
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 189
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 300,392
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 56,116
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,835
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -222
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -222
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,939
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 387
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 519
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,077
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 473,378
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 473,374
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 40
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 473,334
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 404,638
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 34
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 101,646
D. Služby (účtová skupina 51) 159,809
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,617
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,563
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,033
4. Sociální náklady (527, 528) 21
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,580
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 124,869
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 124,869
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 68,736
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,885
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,747
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29,648
2. Ostatní náklady (562A) 29,648
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,099
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,993
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015