Vytvořte fakturu

SANPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SANPO
IČO 35747561
TIN 2021425175
DIČ SK2021425175
Datum vytvoření 26 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANPO
Kráľovka 159/22
07682
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 876 €
Zisk -132 458 €
Kontaktní informace
Email info@sanpo.sk
Telefon(y) 0907815541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 545,603
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 545,603
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 177,328
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 111,869
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 58,523
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 377
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,096
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 657,472
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,137,605
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 29,875
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 900
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,035,922
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -132,458
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,795,077
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 322,543
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,472,534
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 611,307
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,105
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 22,491
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 836,631
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,876
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,876
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 140,876
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,326
C. Služby (účtová skupina 51) 28,653
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,071
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,065
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,673
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,088
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -131,000
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -39,979
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 498
M. Úrokové náklady (562) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 427
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -498
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -131,498
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -132,458
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015