Vytvořte fakturu

REPAR - Building Control - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REPAR - Building Control
IČO 35747692
TIN 2020220279
DIČ SK2020220279
Datum vytvoření 10 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REPAR - Building Control
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 241 986 €
Zisk 3 560 €
Kapitál 124 488 €
Vlastní kapitál 17 349 €
Kontaktní informace
Email repar.buildingcontrol@gmail.com
Telefon(y) 0249214417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 148,475
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,402
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,402
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,402
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,282
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,025
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 5,025
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,025
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 105,102
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 106,104
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,104
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -1,002
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,155
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,285
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,870
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,791
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 148,475
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,046
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,486
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -440
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,560
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 127,566
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,790
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,790
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,247
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 121,143
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,335
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,335
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 276
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 76,448
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,704
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,380
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,386
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,386
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 241,986
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 241,986
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 239,940
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,046
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,542
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,453
D. Služby (účtová skupina 51) 38,141
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 169,550
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 144,457
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,641
4. Sociální náklady (527, 528) 2,452
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 383
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,620
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,620
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,395
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,444
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,346
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 881
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 427
2. Ostatní náklady (562A) 427
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 454
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -880
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,564
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,004
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,004
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,560
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35747692 TIN: 2020220279 DIČ: SK2020220279
 • Sídlo: REPAR - Building Control, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Tarnovský Topoľčianska 14/3202 Bratislava - Petržalka 851 05 16.05.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Hozzová 3 320 € (50%) Bratislava 811 07
  Ružena Škuciová 3 320 € (50%) Černicová 3/1812 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.05.2011Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Eva Hozzová Fazuľová 2/2866 Bratislava 811 07
   Ružena Škuciová Černicová 3/1812 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tarnovský Topoľčianska 14/3202 Bratislava - Petržalka 851 05 Vznik funkcie: 16.05.2011
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.04.2003
   01.04.2004Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   31.03.2004Zrušené sidlo:
   Novackého 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.04.2003
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1998 Skončenie funkcie: 15.03.2003
   10.06.1998Nové obchodné meno:
   REPAR - Building Control, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novackého 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti technického zariadenia budov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1998 Skončenie funkcie: 15.03.2003