Vytvořte fakturu

PARFE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PARFE
IČO 35747706
TIN 2020230289
DIČ SK2020230289
Datum vytvoření 11 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARFE
Ľubochnianska 1
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 130 617 €
Zisk 83 619 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421911871725
Mobile(y) +421911871725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 604,123
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 223,487
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,046
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,046
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 212,441
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 212,441
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 380,165
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 127,006
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,444
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,444
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,300
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 117,262
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 253,159
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 175,190
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77,969
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 471
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 471
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 604,123
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 415,404
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 729
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 324,417
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 324,417
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,619
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 185,969
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,600
6. Long-term advance payments received (475A) 6,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,369
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,956
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,956
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,427
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,920
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,750
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 136,117
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 130,617
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 130,117
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,430
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,277
D. Služby (účtová skupina 51) 24,505
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 330
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,048
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,048
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,270
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,187
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,335
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 87,139
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,520
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,520
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,619
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015