Vytvořte fakturu

AGENTÚRA ATLAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGENTÚRA ATLAS
IČO 35747757
TIN 2021406233
Datum vytvoření 12 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTÚRA ATLAS
Vajnorská 108
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 925 €
Zisk -473 €
Kapitál 17 656 €
Vlastní kapitál -1 245 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252624411
Fax(y) 0252624411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,033
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,021
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 419
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,602
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,551
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,051
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,033
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,718
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,555
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -34,772
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,360
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,132
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -473
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,751
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 217
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 217
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,097
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,097
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,437
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 925
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 925
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 790
D. Služby (účtová skupina 51) 790
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 135
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 135
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 129
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -473
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4445550.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35747757 TIN: 2021406233
 • Sídlo: AGENTÚRA ATLAS, Vajnorská 108, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01 12.06.1998
  Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 12.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Viecha 3 320 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Ľudmila Viechová 3 320 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2007Nové sidlo:
   Vajnorská 108 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.06.1998
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.06.1998
   03.04.2007Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA ATLAS,s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie jazykových štúdijných kurzov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01