Vytvořte fakturu

YANG HUI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název YANG HUI
IČO 35747781
TIN 2020211732
DIČ SK2020211732
Datum vytvoření 11 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YANG HUI
Stará Vajnorská 3338/17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 89 478 €
Zisk 4 605 €
Kapitál 455 808 €
Vlastní kapitál 272 466 €
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 441,121
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 440,483
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 414,107
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 414,107
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,566
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,566
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,566
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,810
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,670
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,140
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 638
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 638
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441,121
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 434,441
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,632
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,632
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 222,989
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 590
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 590
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 195,625
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 195,625
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,605
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,680
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 136
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 136
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,503
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,503
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 500
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 280
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,592
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 669
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 72,911
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 89,478
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 89,478
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,771
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 45,897
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,019
D. Služby (účtová skupina 51) 22,943
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,316
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,865
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,410
4. Sociální náklady (527, 528) 41
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 596
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,707
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,619
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,707
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,707
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,707
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,000
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,395
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,395
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,605
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016
 • IČO :35747781 TIN: 2020211732 DIČ: SK2020211732
 • Sídlo: YANG HUI, Stará Vajnorská 3338/17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Červen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Nikoleta Vančová Slnečná 1941/5 Šaľa 927 05 07.11.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Meili Wu 1 660 € (15.6%) Bratislava 821 07
  Meihong Wu 1 660 € (15.6%) Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
  Jun Yang 7 312 € (68.8%) Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2016Noví spoločníci:
   Meili Wu Píniová 14364/13 Bratislava 821 07
   Jun Yang dlhodobý pobyt na území SR : Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
   Meihong Wu dlhodobý pobyt na území SR : Majoránová 14801/8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Nikoleta Vančová Slnečná 1941/5 Šaľa 927 05 Vznik funkcie: 07.11.2016
   08.11.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3338/17 Bratislava 831 04
   11.06.1998Nové obchodné meno:
   YANG HUI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia