Vytvořte fakturu

MABORO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Obchodní název MABORO
IČO 35747889
TIN 2020230333
DIČ SK2020230333
Datum vytvoření 29 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MABORO
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 253 491 €
Zisk 31 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911272147, +421940611773
Fax(y) 0220606282
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 945
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 945
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 945
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,460
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,586
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 381
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,475
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,405
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,373
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -90,713
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,778
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 450
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 52,718
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,981
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,506
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,622
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,609
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 987
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 39,373
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 253,491
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 225,019
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,472
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 247,151
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,109
C. Služby (účtová skupina 51) 202,026
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,332
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 516
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,608
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 560
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,340
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,884
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,151
M. Úrokové náklady (562) 3,278
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,860
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,151
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,189
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,158
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016