Vytvořte fakturu

T - Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T - Invest
IČO 35747927
TIN 2021426759
DIČ SK2021426759
Datum vytvoření 12 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T - Invest
Skuteckého 23
97401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 567 €
Zisk -3 824 €
Kapitál 5 052 743 €
Vlastní kapitál 1 621 951 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,926,458
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,950,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,731
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 66,645
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 32,641
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,445
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,048,189
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,618,126
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,614,646
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,824
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,430,063
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 650,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,780,063
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,354,972
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,060
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 133,643
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 290,388
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,567
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,567
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 669
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 669
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 898
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 168
M. Úrokové náklady (562) 168
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -168
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 730
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,554
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,824
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35747927 TIN: 2021426759 DIČ: SK2021426759
 • Sídlo: T - Invest, Skuteckého 23, 97401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.07.2011Nové sidlo:
   Skuteckého 23 Banská Bystrica 974 01 Sloveská republika
   Noví spoločníci:
   Zdena Hriešiková Komárnická 38 Bratislava 821 02
   07.07.2011Zrušené sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Martin Hriešik Komárnická 38 Bratislava 821 02
   25.09.2009Nové predmety činnosti:
   elektroenergetika - dodávka elektriny
   17.12.2008Noví spoločníci:
   Ferdinand Kolda Športová 605 Brodské 908 85
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44
   Dipl. Ing. Martin Hriešik Komárnická 38 Bratislava 821 02
   16.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské
   19.05.2007Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu a verejnej mienky
   factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   28.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   27.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlejcová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   21.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlejcová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   20.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské Vznik funkcie: 22.08.2003
   18.01.2005Nové predmety činnosti:
   predaj plynu
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské Vznik funkcie: 22.08.2003
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   ROSENBERG LEHMAN & Partners, spol.s.r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Gabriel Horváth Kapitánova 19/12 Komárno 945 01 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   17.10.2001Noví spoločníci:
   ROSENBERG LEHMAN & Partners, spol.s.r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Gabriel Horváth Kapitánova 19/12 Komárno 945 01 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   PULI-consulting,spol. s r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Mgr. Ivan Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   T - Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PULI-consulting,spol. s r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Mgr. Ivan Weiss Rumančekova 44 Bratislava