Vytvořte fakturu

GT CORPORATION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GT CORPORATION
IČO 35748109
TIN 2020201150
DIČ SK2020201150
Datum vytvoření 17 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GT CORPORATION
Kmeťova 5
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Zisk -11 212 €
Kapitál 6 730 €
Vlastní kapitál -204 064 €
Kontaktní informace
Email info@biznisy.eu
Telefon(y) 0245945480, 0245943082
Fax(y) 0245650392
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,769
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,509
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,509
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,509
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,041
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,807
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,807
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 234
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 206
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 219
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 219
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,769
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -215,275
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -210,702
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 138,228
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -348,930
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,212
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,044
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 220,994
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,760
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,760
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 215,857
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,170
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 207
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,188
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,410
D. Služby (účtová skupina 51) 5,038
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 780
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 407
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,188
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,448
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 64
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,252
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015