Vytvořte fakturu

EKONS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKONS Bratislava
IČO 35748125
TIN 2021408158
DIČ SK2021408158
Datum vytvoření 27 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKONS Bratislava
Bošániho 7
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 678 €
Zisk -5 471 €
Kontaktní informace
Email ekons@slovanet.sk
Telefon(y) 0907738771
Mobile(y) 0907738771
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 88,669
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,236
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,236
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,236
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,814
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 49,542
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,542
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,127
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,127
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,127
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,145
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 700
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,619
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,619
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,669
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,171
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 77,851
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 152
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 152
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,471
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,498
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,991
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 188
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,803
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,507
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -3
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -3
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,678
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 73,678
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,634
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,340
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 704
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,666
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,129
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,731
D. Služby (účtová skupina 51) 28,545
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,968
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,024
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,454
4. Sociální náklady (527, 528) 490
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 303
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,852
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,852
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,138
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,988
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,569
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,523
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 515
2. Ostatní náklady (562A) 515
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,986
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,523
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,511
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,471
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35748125 TIN: 2021408158 DIČ: SK2021408158
 • Sídlo: EKONS Bratislava, Bošániho 7, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viera Matúšková Mlynská 49 Senec 903 01 12.02.2009
  Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 27.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Matúška 6 639 € (100%) Mlynská 49 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Viera Matúšková Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 12.02.2009
   18.09.2007Noví spoločníci:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.05.1998
   17.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   EKONS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sekretárske a administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01