Vytvořte fakturu

IDEAMEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IDEAMEDIA
IČO 35748133
TIN 2020220444
DIČ SK2020220444
Datum vytvoření 29 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IDEAMEDIA
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 914 786 €
Zisk 45 285 €
Kontaktní informace
Email ideamedia@ideamedia.sk
webové stránky http://www.ideamedia.sk
Telefon(y) +421255563406
Fax(y) 0220781004
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,077,563
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,423
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,423
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,423
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,073,169
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 321,400
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 321,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 680,455
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 649,559
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 649,559
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,896
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,303
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 64,997
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,306
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 971
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 971
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,077,563
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,911
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,678
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,678
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,285
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,006,871
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 736,192
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 204,512
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,512
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 490,440
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,929
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,635
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,676
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,462
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,462
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 265,213
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 19,781
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 19,781
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,913,636
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,914,786
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,913,636
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,846,995
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,991
D. Služby (účtová skupina 51) 2,643,318
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 182,397
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 136,530
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,581
4. Sociální náklady (527, 528) 4,286
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 710
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,639
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,639
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,640
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,791
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,327
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,179
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,179
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,179
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,467
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,439
2. Ostatní náklady (562A) 7,439
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,028
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,288
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,503
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,218
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,414
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -196
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35748133 TIN: 2020220444 DIČ: SK2020220444
 • Sídlo: IDEAMEDIA, Majerníkova 8, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05 21.10.2008
  Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 28.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Erika Vicianová 996 € (15%) Bratislava 811 01
  Communication Group, a.s. 5 644 € (85%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2008
   17.02.2012Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   vydavateľská činnosť
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   24.11.2011Noví spoločníci:
   Communication Group, a.s. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   23.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Istropolitana Advertising s. r. o. Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.05.1998
   05.10.2011Noví spoločníci:
   Istropolitana Advertising s. r. o. Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   04.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   26.11.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01
   21.10.2008Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   20.10.2008Zrušené sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 814 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   04.03.2008Nové obchodné meno:
   IDEAMEDIA s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   marketingové služby
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.2008
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.05.1998
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2008
   03.03.2008Zrušené obchodné meno:
   ISTRO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   29.05.1998Nové obchodné meno:
   ISTRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 814 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava