Vytvořte fakturu

AUDIT CENTRE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUDIT CENTRE
IČO 35748184
TIN 2021410391
DIČ SK2021410391
Datum vytvoření 29 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDIT CENTRE
Budatínska 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 177 616 €
Zisk 16 312 €
Kontaktní informace
Email auditcentre@euroweb.sk
Telefon(y) 0245512342, 0263812500
Mobile(y) +421911123456, 0905382679
Fax(y) 0263812500
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 350,946
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 350,946
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,787
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,813
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 24,621
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,798
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,394
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 382,759
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 147,485
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 123,870
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,312
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 235,274
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 78,279
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 156,320
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,590
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,139
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,776
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 145,815
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 667
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 177,616
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 175,179
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,337
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 150,489
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,246
C. Služby (účtová skupina 51) 43,329
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 39,316
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 816
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,776
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 200
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,806
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,127
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,604
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,266
M. Úrokové náklady (562) 4,191
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,075
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,265
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,862
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,550
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35748184 TIN: 2021410391 DIČ: SK2021410391
 • Sídlo: AUDIT CENTRE, Budatínska 1, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Makovinská Belinského 7 Bratislava 851 01 29.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Makovinská 4 648 € (70%) Belinského 7 Bratislava 851 01
  Ing. Jaroslav Makovinský 1 992 € (30%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných a vzdušných)
   02.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Makovinský Belinského 7 Bratislava 851 01
   04.06.2005Nové predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Makovinský Belinského 7 Bratislava 851 01
   Peter Makovinský Belinského 7 Bratislava 851 01
   29.05.1998Nové obchodné meno:
   AUDIT CENTRE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Makovinská Belinského 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Makovinská Belinského 7 Bratislava 851 01