Vytvořte fakturu

SLOVAN Športmedia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAN Športmedia
Stav Zničeno
IČO 35748222
TIN 2020230311
DIČ SK2020230311
Datum vytvoření 18 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAN Športmedia
Robotnícka 20/9
83103
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 1 153 321 €
Vlastní kapitál -879 323 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,153,320
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,153,194
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,737
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,737
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,130,371
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,130,283
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,130,283
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 88
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 86
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 86
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 126
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,153,320
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -880,283
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -885,962
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -885,962
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 691,925
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 304,740
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 302,740
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 302,740
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,689
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 387,184
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 387,184
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,341,678
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,341,678
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • IČO :35748222 TIN: 2020230311 DIČ: SK2020230311
 • Sídlo: SLOVAN Športmedia, Robotnícka 20/9, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2015Zrušené obchodné meno:
   SLOVAN Športmedia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Robotnícka 20/9 Bratislava 831 03
   09.02.2005Nové sidlo:
   Robotnícka 20/9 Bratislava 831 03
   18.06.1998Nové obchodné meno:
   SLOVAN Športmedia, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným