Vytvořte fakturu

Prime Interactive - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Obchodní název Prime Interactive
Stav Zničeno
IČO 35748346
TIN 2021409500
DIČ SK2021409500
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prime Interactive
Mudroňova 37
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 440 €
Zisk 5 635 €
Kontaktní informace
Email admin@host.sk
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,812
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,812
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,812
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,352
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,557
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 151
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,755
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 34,164
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,659
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -15,294
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,635
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,823
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,807
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,056
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,923
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,197
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,631
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 70,440
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 69,090
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,350
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 63,773
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,822
C. Služby (účtová skupina 51) 22,098
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,519
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 138
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,688
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,667
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,170
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 69
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,595
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,635
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016
 • IČO :35748346 TIN: 2021409500 DIČ: SK2021409500
 • Sídlo: Prime Interactive, Mudroňova 37, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2016Zrušené obchodné meno:
   Prime Interactive s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 37 Bratislava 811 01
   25.03.2014Nové sidlo:
   Mudroňova 37 Bratislava 811 01
   20.05.2003Nové obchodné meno:
   Prime Interactive s.r.o.
   28.05.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným