Vytvořte fakturu

Tom 1 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.08.2016
Basic information
Obchodní název Tom 1
IČO 47256761
TIN 2120003776
Datum vytvoření 27 Leden 2015
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tom 1
Staré Grunty 24
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 000 €
Zisk -252 796 €
Date of updating data: 08.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,872,137
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,664,675
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,664,675
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,773,400
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 9,891,275
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,207,462
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,665,233
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 166,834
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,834
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 196,597
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,439,713
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,862,089
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 542,229
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,042
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 533,187
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,872,137
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,897
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,077,156
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 1,077,156
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -152,463
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -152,463
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -252,796
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,195,240
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,289,019
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,000,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,289,019
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,558,435
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,449,149
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,449,149
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 38,933
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,510
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,843
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,347,786
Date of updating data: 08.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,669
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,065
D. Služby (účtová skupina 51) 49,778
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,204
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 43,200
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,422
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -127,669
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -52,843
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 341
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 341
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 341
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,986
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 114,869
2. Ostatní náklady (562A) 114,869
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114,645
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -242,314
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,482
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,482
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -252,796
Date of updating data: 08.08.2016