Vytvořte fakturu

Ján Jurčo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Obchodní název Ján Jurčo
IČO 47964685
TIN 2024160413
Datum vytvoření 19 Listopad 2014
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ján Jurčo
Partizánska 7/6
05918
Spišské Bystré
Financial information
Prodej a příjem 8 185 €
Zisk 1 892 €
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,173
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,173
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,173
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,173
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,281
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,892
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,185
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,185
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,351
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,144
C. Služby (účtová skupina 51) 1,207
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,834
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,834
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 942
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 942
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -942
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,892
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,892
Date of updating data: 21.07.2016
Files
4180651.tif
Date of updating data: 21.07.2016