Vytvořte fakturu

CTP Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Obchodní název CTP Slovakia
IČO 48292982
TIN 2120137613
Datum vytvoření 26 Září 2015
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CTP Slovakia
Laurinská 18
81101
Bratislava
Financial information
Zisk -227 117 €
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,842,727
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,580,522
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 26,580,522
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 26,580,522
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 262,205
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 45,669
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 45,669
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 106,134
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 14,041
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 92,093
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 110,402
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 110,402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,842,727
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -219,617
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,500
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -227,117
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,062,344
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,757,468
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 5,757,468
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 19,050,544
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,316,848
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 61,201
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,190
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,255,647
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,500
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 931,984
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,618
D. Služby (účtová skupina 51) 6,607
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,618
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,607
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 45
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 45
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 38
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 266,212
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 96,672
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 59,704
2. Ostatní náklady (562A) 36,968
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 169,540
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -266,167
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -272,785
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -45,668
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -45,669
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -227,117
Date of updating data: 27.06.2016