Create Invoice

Firms that provide intermediation of trade in the free trade in Slovakia


# PIN Business name City Date of entry
1 37748751 Anna Mierková Štôla 01 July 2016
2 34958495 Ivan Toma Oslany 31 October 2015
3 48029858 ZENOS Slovenský Grob 30 January 2015
4 43006221 Pavol Štrauch MOBYTRANS Nová Dubnica 21 January 2015
5 17119855 Ján Legutký LEXITRANS Malý Slavkov 19 December 2014
6 36940844 Miroslav Mrišo, M.N.D. Považská Bystrica 18 September 2014
7 37463501 Bohuš Križan Handlová 05 April 2014
8 47710403 FREE Logistics Bratislava 22 March 2014
9 47253304 ISOSTAV Košice 18 January 2014
10 47253266 STAVEBNÝ PODNIK SK Bratislava 17 January 2014
11 47253274 ENVIROSTAVBY SK Bratislava 17 January 2014
12 47253282 ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL Bratislava 17 January 2014
13 40864669 Mária Sihelská - QUS Univerzálne služby pre kvalitu Brezno 03 January 2014
14 35192259 Matúš Krnáč Sliač 14 December 2013
15 17685541 Stanislav Orovnický V O D O S T A V Zlaté Moravce 19 October 2013
16 47404451 LYR Handlová 17 September 2013
17 30393001 Ján Deszat Bešeňov 06 August 2013
18 47128747 S.M.U. Bratislava 14 May 2013
19 47016400 DELPHI plus, SK Bardejov 13 February 2013
20 46244964 JADOP TRANS Horná Ves 01 August 2011