Create Invoice

PETRIMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PETRIMEX
Status Destroyed
PIN 00000655
Date create 01 January 1969
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PETRIMEX
Dr.Vl.Clementisa 10
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00000655
 • Registered seat: PETRIMEX, Dr.Vl.Clementisa 10, 82101, Bratislava
 • Date create: 01 January 1969
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Marek Kráľ 82101 Bratislava-Ružinov, Klincova 21
  Ing. Alena Trenčianska 83100 Bratislava III, Račianska 39
  Ing. Ľubomír Remák 84101 Bratislava IV, Landavova 34
  Ing. Marian Mojžiš 83101 Bratislava-Nové Mesto, Budyšínska 18
  RNDr. Alojz Uherec 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slatinská 28
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.09.2006Zrušené obchodné meno:
   Petrimex a.s.
   Zrušené sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   zasielateľstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Marek Kráľ - člen predstavenstva Klincová 237/21 Bratislava
   Ing. Marián Mojžiš - člen predstavenstva Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák - člen predstavenstva Landauova 1814/34 Bratislava
   Ing. Elena Trenčianska , CSc - člen predstavenstva Račianska 39 Bratislava
   RNDr. Alojz Uherec - člen predstavenstva Slatinská 28 Bratislava
   16.02.1998Nové obchodné meno:
   Petrimex a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Marek Kráľ - člen predstavenstva Klincová 237/21 Bratislava
   Ing. Marián Mojžiš - člen predstavenstva Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák - člen predstavenstva Landauova 1814/34 Bratislava
   Ing. Elena Trenčianska , CSc - člen predstavenstva Račianska 39 Bratislava
   RNDr. Alojz Uherec - člen predstavenstva Slatinská 28 Bratislava
   15.02.1998Zrušené obchodné meno:
   Petrimex akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Čierny Osus-kého 34 Bratislava
   Ing. Jozef Mička , CSc. - podpredseda Adámiho 26 Bratislava
   Ing. Marián Mojžiš - predseda Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Vladimír Páleník Záhradnícka 87 Bratislava
   Ing. Ľubomír Rybanský Narcisova 46 Bratislava
   27.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mička , CSc. - podpredseda Adámiho 26 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Petkanič - podpredseda Pod Záhradami 41 Bratislava
   29.03.1996Nové obchodné meno:
   Petrimex akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čierny Osus-kého 34 Bratislava
   Ing. Marián Mojžiš - predseda Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Vladimír Páleník Záhradnícka 87 Bratislava
   Ing. Štefan Petkanič - podpredseda Pod Záhradami 41 Bratislava
   Ing. Ľubomír Rybanský Narcisova 46 Bratislava
   28.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Petrimex akciová spoločnosť pre zahraničný obchod a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čierny Osus-kého 34 Bratislava
   Ing. Marián Mojžiš - predseda Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Vladimír Páleník Záhradnícka 87 Bratislava
   Ing. Štefan Petkanič - podpredseda Pod Záhradami 41 Bratislava
   Ing. Ľubomír Rybanský Narcisova 46 Bratislava
   11.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mojžiš - predseda Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Štefan Petkanič - podpredseda Pod Záhradami 41 Bratislava
   Ing. Ľubomír Rybanský Narcisova 46 Bratislava
   10.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Babiš Dunajská 38 Bratislava
   Ing. Anton Rakický - predseda Hradné údolie 13 Bratislava
   Elena Trenčianska , CSc. - podpredseda Račianska 39 Bratislava
   19.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čierny Osus-kého 34 Bratislava
   18.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Vozárik Rovniakova 9 Bratislava
   16.05.1994Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   02.07.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Vozárik Rovniakova 9 Bratislava
   01.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu.
   Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu.
   02.02.1993Nové obchodné meno:
   Petrimex akciová spoločnosť pre zahraničný obchod a.s.
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu.
   Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Babiš Dunajská 38 Bratislava
   Ing. Vladimír Páleník Záhradnícka 87 Bratislava
   Ing. Anton Rakický - predseda Hradné údolie 13 Bratislava
   Elena Trenčianska , CSc. - podpredseda Račianska 39 Bratislava
   01.02.1993Zrušené obchodné meno:
   Petrimex, účastinná spoločnosť pre zahranič- ný obchod
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je zahranično-obchodná činnosť, najma:
   vývoz a dovoz chemikálií, surovín, polotovarov a pomocných prostriedkov potrebných pre chemickú výrobu, priemysel gumárenský, plastikársky a pre poľnohospodársku výrobu včítane hnnojív, ďalej transportné pásy, drevené uhlie a fólie z plastických materiálov pre priemyselnú a obchodnú spotrebu, farmaceutické produkty, ďalej ropa a produkty jej ďalšieho spracovania
   vývoz a dovoz strojov a ostatných zariadení pre využitie v chemickom priemysle.
   Predmetom podnikania je ďalej poskytovanie a prenajímanie všetkých druhov v tuzemsku i zahraničí služieb súvisiacich s vykonávaním zahranično-obchodnej činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zoltán Černák - člen Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Jozef Čimbora - predseda Slatin- ská 6 Bratislava
   RNDr. Jozef Kollár - člen Zápotockého 1 Šaľa
   Ing. Ján Krajniak - člen Bratislava
   Ing. Ján Marônek - I. námestník generálneho riaditeľa Dzerdžinského 5 Bratislava
   Ing. Anton Rakický - člen a gener. riaditeľ Hradné údolie 12 Bratislava
   Ing. Anton Rakický - generálny riaditeľ Hradné údolie 13 Bratislava
   Elena Trenčianska , CSc. - II. námestník generál- neho riaditeľa Račianska 39 Bratislava
   Ing. Elena Trenčianská , CSc. Račianska 39 Bratislava
   Ing. Albert Valčák - člen L. Sáru 8 Bratislava
   Ing. Alois Herman - člen J. Fučíka 3624 Zlín Česká republika
   Ing. Ladislav Holada - podpredseda Čapkova 2031 Litvínov Česká republika
   Václav Pitra - člen 20 Čečelice Česká republika
   Ing. Ján Šáral - člen Mařatkova 916 Praha 4 Česká republika
   01.01.1969Nové obchodné meno:
   Petrimex, účastinná spoločnosť pre zahranič- ný obchod
   Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je zahranično-obchodná činnosť, najma:
   vývoz a dovoz chemikálií, surovín, polotovarov a pomocných prostriedkov potrebných pre chemickú výrobu, priemysel gumárenský, plastikársky a pre poľnohospodársku výrobu včítane hnnojív, ďalej transportné pásy, drevené uhlie a fólie z plastických materiálov pre priemyselnú a obchodnú spotrebu, farmaceutické produkty, ďalej ropa a produkty jej ďalšieho spracovania
   vývoz a dovoz strojov a ostatných zariadení pre využitie v chemickom priemysle.
   Predmetom podnikania je ďalej poskytovanie a prenajímanie všetkých druhov v tuzemsku i zahraničí služieb súvisiacich s vykonávaním zahranično-obchodnej činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zoltán Černák - člen Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Jozef Čimbora - predseda Slatin- ská 6 Bratislava
   RNDr. Jozef Kollár - člen Zápotockého 1 Šaľa
   Ing. Ján Krajniak - člen Bratislava
   Ing. Ján Marônek - I. námestník generálneho riaditeľa Dzerdžinského 5 Bratislava
   Ing. Anton Rakický - člen a gener. riaditeľ Hradné údolie 12 Bratislava
   Ing. Anton Rakický - generálny riaditeľ Hradné údolie 13 Bratislava
   Elena Trenčianska , CSc. - II. námestník generál- neho riaditeľa Račianska 39 Bratislava
   Ing. Elena Trenčianská , CSc. Račianska 39 Bratislava
   Ing. Albert Valčák - člen L. Sáru 8 Bratislava
   Ing. Alois Herman - člen J. Fučíka 3624 Zlín Česká republika
   Ing. Ladislav Holada - podpredseda Čapkova 2031 Litvínov Česká republika
   Václav Pitra - člen 20 Čečelice Česká republika
   Ing. Ján Šáral - člen Mařatkova 916 Praha 4 Česká republika