Create Invoice

KERAMETAL, akciová, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KERAMETAL, akciová, Bratislava
PIN 00000671
TIN 2020466624
Date create 02 February 1970
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KERAMETAL, akciová, Bratislava
Jašíkova 2
82605
Bratislava
Contact Information
Email kerametal@kerametal.sk
Phone(s) 0248291580, 0248291411
Fax(es) 0248291581
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00000671 TIN: 2020466624
 • Registered seat: KERAMETAL, akciová, Bratislava, Jašíkova 2, 82605, Bratislava
 • Date create: 02 February 1970
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Igor Junas Brečtanova 3455/18 Bratislava
  Ing. Peter Páleš 90028 Ivanka pri Dunaji, Dlhá 58
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Páleš - člen predstavenstva Dlhá 58 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 31.07.2008
   17.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva Brečtanova 3455/18 Bratislava Vznik funkcie: 31.07.2008
   Ing. Peter Páleš - člen predstavenstva Dlhá 58 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 31.07.2008
   16.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva Brečtanova 3455/18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Ing. Peter Páleš Dlhá 58 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 30.05.2003
   03.10.2006Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo Po 4/2006-3350, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z.
   02.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo 182033302, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z.
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.04.2004Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo 182033302, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z.
   04.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR čís. 179/1998 Z.z.
   23.03.2004Nové predmety činnosti:
   výroba motorových a účelových dopravných prostriedkov - ťahač lietadiel
   vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva Brečtanova 3455/18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Ing. Peter Páleš Dlhá 58 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 30.05.2003
   22.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Abrahám Pod Rovnicami 61 Bratislava
   Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva Brečtanova 3455/18 Bratislava
   Ing Marián Šubeník - podpredseda predstavenstva Podzáhradná 58 Bratislava
   Ing. Vojtech Zahustel Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Štefan Žiak ml. Semenárska 6 Bratislava
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR čís. 179/1998 Z.z.
   01.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj zbraní a streliva, výrobkov zbrojného priemyslu formou veľkoobchodu
   06.08.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Behúlová - člen predstavenstva Royova 29 Bratislava
   28.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Abrahám Pod Rovnicami 61 Bratislava
   Ing Marián Šubeník - podpredseda predstavenstva Podzáhradná 58 Bratislava
   Ing. Vojtech Zahustel Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Štefan Žiak ml. Semenárska 6 Bratislava
   27.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otokar Majer - člen predstavenstva Líščie nivy 8 Bratislava
   Ing Marián Šubeník - člen predstavenstva Podzáhradná 58 Bratislava
   Ing. Štefan Žiak ml. - člen predstavenstva Jégeho 15 Bratislava
   07.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Žiak ml. - člen predstavenstva Jégeho 15 Bratislava
   06.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Žiak ml. - člen predstavenstva Jégeho 15 Bratislava
   18.10.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii
   13.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva Brečtanova 3455/18 Bratislava
   Ing. Otokar Majer - člen predstavenstva Líščie nivy 8 Bratislava
   Ing Marián Šubeník - člen predstavenstva Podzáhradná 58 Bratislava
   Ing. Štefan Žiak ml. - člen predstavenstva Jégeho 15 Bratislava
   12.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva Holíčska 3 Bratislava
   Ing. Otokar Majer - člen predstavenstva Líščie nivy 8 Bratislava
   Ing Marián Šubeník - člen predstavenstva Podzáhradná 58 Bratislava
   Ing. Štefan Žiak ml. - člen predstavenstva Jégeho 15 Bratislava
   11.09.1995Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Behúlová - člen predstavenstva Royova 29 Bratislava
   10.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Behúlová - člen predstavenstva Júlova 18 Bratislava
   28.03.1995Nové predmety činnosti:
   konštrukčné a servisné práce v oblasti strojárenstva v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a výskumná činnosť v oblasti žiaruvzdorných materiálov a ich aplikácie v pecných agregátoch
   inžinierska činnosť a kresličské práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Žiak ml. - člen predstavenstva Jégeho 15 Bratislava
   27.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Žiak ml. Jégeho 15 Bratislava
   30.11.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti
   obchodovanie s chemickými látkami a liečivami
   obstarávanie záležitostí pre tretie osoby - obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby
   obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku
   prevádzka teleskopického lyžiarskeho vleku
   pohostinská činnosť, stravovanie
   nákup a predaj odpadov bez vytvárania medziskládky
   organizovanie seminárov a konferencií
   konferenčný servis
   nákup a predaj zbraní a streliva, výrobkov zbrojného priemyslu formou veľkoobchodu
   29.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti.
   Úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti. Obstarávanie záležitostí pre tretie osoby -obstarávateľské a sprostredkovateľské služby.
   Poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby.
   Obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave.
   Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku.
   14.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Žiak ml. Jégeho 15 Bratislava
   13.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár - člen predstavenstva Štefanovičova 6 Bratislava
   24.07.1992Nové obchodné meno:
   Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti.
   Úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti. Obstarávanie záležitostí pre tretie osoby -obstarávateľské a sprostredkovateľské služby.
   Poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby.
   Obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave.
   Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Behúlová - člen predstavenstva Júlova 18 Bratislava
   Ing. Igor Junas - predseda predstavenstva Holíčska 3 Bratislava
   Ing. Otokar Majer - člen predstavenstva Líščie nivy 8 Bratislava
   Ing. Aladár Smidžár - člen predstavenstva Štefanovičova 6 Bratislava
   Ing Marián Šubeník - člen predstavenstva Podzáhradná 58 Bratislava
   23.07.1992Zrušené obchodné meno:
   K e r a m e t a l , účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod, Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je dovoz a vývoz surovín, polovýrobkov a výrobkov hutníckej keramiky, metalurgie a uhlikatých hmôt a celková vedľajšia činnosť súvisiaca s hlavným predmetom podnikania najmä:
   a/ obstarávanie záležitostí pre tretie osoby
   b/ účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom alebo inom podnikaní
   c/ predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich
   d/ prevádzanie väzbových obchodov a reexportov.
   1/ Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prenájmu vecí pre vlastnú potrebu organizácie a s tým spojený dovoz a spätný vývoz týchto vecí:
   reprografické zariadenia
   stroje, prístroje a kancelárske zariadenia
   stroje na spracovanie dát /len osobné počítače a mikropočítače k bežnému vybaveniu pracovísk vrátane príslušenstva/
   programové vybavenie a prijímanie služieb s tým súvisiacich
   nábytok kovový a drevený /len špeciálny nábytok pre výpočtovú techniku/
   2/ Dovoz a spätný vývoz vecí, uvedených v bode 1 v rozsahu povolenia v prípadoch, keď je vec organizácii požičaná zahraničnou osobou
   3/ Dovoz náhradných dielov a materiálov potrebných k zabezpečeniu údržby a prevádzky vecí dovezených podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia
   4/ Zabezpečovanie a obstarávanie dopravných služieb spojených s vývozom a dovozom hmotného tovaru v rozsahu povolenia k zahranično-obchodnej činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Ďaďo Nemocničná 1947 Dolný Kubín
   Ing. Štefan Hancin Čsl.výsadkárov 3 Košice
   Ing. Igor Junas Jeremenkova 3 Bratislava
   Ing. Igor Junas - generálny riaditeľ Jeremenkova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Kniha Nálepku 951 Kysucké Nové Mesto
   Miroslav Pařík Pod Krčským Lesem 1389/4 Praha
   Ing. Jozef Pittner Tajovského 30/16 Žiar nad Hronom
   Doc.Ing. František Sehnálek , CSc. Humenská 14 Košice
   Ing. Marián Šubeník Bodrocká 3 Bratislava
   Ing. Albert Valčák L.Sáru 8 Bratislava
   Ing. Gustav Hojdysz , CSc. - predseda Slezská 22 Český Těšín Česká republika
   Ing. Vladimír Keller Havlíčkovo 780 Ostrava Česká republika
   02.02.1970Nové obchodné meno:
   K e r a m e t a l , účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod, Bratislava
   Nové sidlo:
   Jašíkova 2 Bratislava 826 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je dovoz a vývoz surovín, polovýrobkov a výrobkov hutníckej keramiky, metalurgie a uhlikatých hmôt a celková vedľajšia činnosť súvisiaca s hlavným predmetom podnikania najmä:
   a/ obstarávanie záležitostí pre tretie osoby
   b/ účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom alebo inom podnikaní
   c/ predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich
   d/ prevádzanie väzbových obchodov a reexportov.
   1/ Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prenájmu vecí pre vlastnú potrebu organizácie a s tým spojený dovoz a spätný vývoz týchto vecí:
   reprografické zariadenia
   stroje, prístroje a kancelárske zariadenia
   stroje na spracovanie dát /len osobné počítače a mikropočítače k bežnému vybaveniu pracovísk vrátane príslušenstva/
   programové vybavenie a prijímanie služieb s tým súvisiacich
   nábytok kovový a drevený /len špeciálny nábytok pre výpočtovú techniku/
   2/ Dovoz a spätný vývoz vecí, uvedených v bode 1 v rozsahu povolenia v prípadoch, keď je vec organizácii požičaná zahraničnou osobou
   3/ Dovoz náhradných dielov a materiálov potrebných k zabezpečeniu údržby a prevádzky vecí dovezených podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia
   4/ Zabezpečovanie a obstarávanie dopravných služieb spojených s vývozom a dovozom hmotného tovaru v rozsahu povolenia k zahranično-obchodnej činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Ďaďo Nemocničná 1947 Dolný Kubín
   Ing. Štefan Hancin Čsl.výsadkárov 3 Košice
   Ing. Igor Junas Jeremenkova 3 Bratislava
   Ing. Igor Junas - generálny riaditeľ Jeremenkova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Kniha Nálepku 951 Kysucké Nové Mesto
   Miroslav Pařík Pod Krčským Lesem 1389/4 Praha
   Ing. Jozef Pittner Tajovského 30/16 Žiar nad Hronom
   Doc.Ing. František Sehnálek , CSc. Humenská 14 Košice
   Ing. Marián Šubeník Bodrocká 3 Bratislava
   Ing. Albert Valčák L.Sáru 8 Bratislava
   Ing. Gustav Hojdysz , CSc. - predseda Slezská 22 Český Těšín Česká republika
   Ing. Vladimír Keller Havlíčkovo 780 Ostrava Česká republika