Create Invoice

SLOVART Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVART Bratislava
Status Destroyed
PIN 00000680
TIN 2020801431
Date create 24 July 1969
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVART Bratislava
Jakubovo nám. 12
81531
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00000680 TIN: 2020801431
 • Registered seat: SLOVART Bratislava, Jakubovo nám. 12, 81531, Bratislava
 • Date create: 24 July 1969
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.11.2013Zrušené obchodné meno:
   SLOVART a.s. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 815 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   podnikateľské poradenstvo
   výroba a predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, záznamov, rozmnožovanie nahraných nosičov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Pijak - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marián Potrok - člen predstavenstva Mozartova 16 Bratislava
   Emília Medveďová - členka predstavenstva Bodrocká 20 Bratislava
   Ing. Ivana Bottyánová - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Klimkovičova 2 Bratislava
   Viera Bieliková - člen predstavenstva Sokolovského 20 Bratislava
   12.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Bottyánová - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Klimkovičova 2 Bratislava
   Viera Bieliková - člen predstavenstva Sokolovského 20 Bratislava
   11.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Bottyánová - člen predstavenstva Klimkovičova 2 Bratislava
   Ing. Michal Lörincz - generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Vazovova 20 Bratislava
   17.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Emília Medveďová - členka predstavenstva Bodrocká 20 Bratislava
   16.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Podoba - podpredseda predstavenstva Krížna 14 Bratislava
   20.04.1993Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 815 31
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   podnikateľské poradenstvo
   výroba a predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, záznamov, rozmnožovanie nahraných nosičov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   19.04.1993Zrušené sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ vývoz a dovoz kníh v reči slovenskej alebo v cudzej aj vydaných v koprodukcii so zahraničnými partnermi, kalendárov, pohladníc, hudobnín, máp a iných kartografických výrobkov
   b/ vývoz a dovoz časopisov a novín
   c/ vývoz a dovoz výrobkov ľudovej umeleckej výroby len pre tie podniky, ktoré sú členmi účastinnej spoločnosti
   d/ vývoz a dovoz gramoplatní a nahrávok s výnimkou značkovaných výrobkov Suprafhon
   e/ vývoz a dovoz polygrafických služieb /tlač vo mzde/
   f/ vývoz a dovoz inzercie /inzercia v domácej i zahraničnej tlači/
   g/ vývoz a dovoz antikvárnych kníh, hracích karát, obtlače, tlačovín, plagátov a starožitností
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pod čj. 65/76 zo dňa 13.1.1976 rozhodlo rozšíriť rozsah doterajšieho oprávnenia k zahranično-obchodnej činnosti tejto organizácie s účinnosťou od 1.1.1977 o vývoz a dovoz:
   originálov a rozmnoženín diel výtvarného umenia XX. storočia
   výtvarných architektonických a interiérových návrhov a ich realizáciu
   reštaurátorských prác umeleckých diel /obrazov, plastík, grafík, listín a pod./
   Podľa oprávnenia FMZO v Prahe č. 2523/77 zo dňa 9.8.1977 zaisťuje sa predmet činnosti:
   vývoz kompletných děl umění audiovizúálního a jejich součástí včetne technického vybavení
   dovoz doplňkových zařízení a potřeb nutných pro realizaci a provoz děl umění audiovizuálního
   Podľa rozhodnutia MK SSR zn. MK 9145/76 - Um zo dňa 3.12.1976:
   udelenie vydavateľského oprávnenia
   Podľa rozhodnutia MK SSR zn. MK 3382/75 - Um zo dňa 7.5.1976 zapisuje sa predmet činnosti:
   udelenie vydavateľského oprávnenia
   Podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe č.j. I/400/82 zo d´ňa 5.5.1982 zapisuje sa predmet činnosti:
   1/ vývoz a dovoz videoplatní a videokaziet so záznamom vč. všetkých medziproduktov slúžiacich k prevádzaniu a sériovému rozmnožovaniu audiovizuálnych záznamov na filmovom alebo magnetofónovom páse do finálnych výrobkov /tzv. výroba vo mzde/
   2/ vývoz a dovoz audiovizálnych záznamov na všetkých druhoch nosičov za účelom využitia vo výrobe vrátane ich exploatácie k sériovému rozmnožovaniu /u vývozu so súhlasom čs. výrobcu s rozmnožovaním záznamu/
   Toto rozšírenie oprávnenia k zahranično-obchodnej činnosti sa stnoví s týmto obmedzením: vývoz len produkcie dodávateľov so sídlom v SSR a dovoz len pre odberateľov so sídlom v SSR
   Na základe potvrdenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe č.j. 5/3101/82 zo dňa 30.8.1982 zapisuje sa predmet činnosti:
   vývoz a dovoz:
   keramika ľudová ozdobná mimo ľudovej
   keramika ľudová ozdobná - poloúžitková
   keramika ľudová ozdobná - dekoratívna
   keramika ľudová firgurálna
   výrobky hrnčiarske záhradné
   výrobky hrnčiarske špeciálne
   vlniaky a prikrývky vlniarske
   textílie bytové dekoračné
   textílie bytové kusové
   textílie bytové podlahové tkané
   textílie bytové podlahové netkané
   výšivky lanárske
   Na zkáklade listu Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe č.j. 211/82 - Žk zo dňa 9.3.1982 zapisuje sa predmet činnosti:
   zariadenia javištné a potreby divadelné
   výkony kultúrnej činnosti
   výkony pri natáčaní filmov
   24.07.1992Nové obchodné meno:
   SLOVART a.s. Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Bottyánová - člen predstavenstva Klimkovičova 2 Bratislava
   Ing. Michal Lörincz - generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Vazovova 20 Bratislava
   Ing. Tibor Podoba - podpredseda predstavenstva Krížna 14 Bratislava
   Ing. Jaroslav Pijak - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marián Potrok - člen predstavenstva Mozartova 16 Bratislava
   23.07.1992Zrušené obchodné meno:
   Slovart, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod, Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Foglar - podpredseda Sedmohradská 4 Bratislava
   Ing. Eva Kopasová Robotnícka 3 Bratislava
   Doc. Ing. František Lipták , DrSc. - predseda Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Ing. Michal Lörincz - generálny riaditeľ Vazovova 42 Bratislava
   Ing. Tibor Podoba - ekonomický námestník Krížna 14 Bratislava
   Ing. Eva Štalmašková - podpredseda Žukovova 32 Bratislava
   Ing. Ivan Remšík Orebitská 11 Praha 3 Česká republika
   24.07.1969Nové obchodné meno:
   Slovart, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod, Bratislava
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/ vývoz a dovoz kníh v reči slovenskej alebo v cudzej aj vydaných v koprodukcii so zahraničnými partnermi, kalendárov, pohladníc, hudobnín, máp a iných kartografických výrobkov
   b/ vývoz a dovoz časopisov a novín
   c/ vývoz a dovoz výrobkov ľudovej umeleckej výroby len pre tie podniky, ktoré sú členmi účastinnej spoločnosti
   d/ vývoz a dovoz gramoplatní a nahrávok s výnimkou značkovaných výrobkov Suprafhon
   e/ vývoz a dovoz polygrafických služieb /tlač vo mzde/
   f/ vývoz a dovoz inzercie /inzercia v domácej i zahraničnej tlači/
   g/ vývoz a dovoz antikvárnych kníh, hracích karát, obtlače, tlačovín, plagátov a starožitností
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pod čj. 65/76 zo dňa 13.1.1976 rozhodlo rozšíriť rozsah doterajšieho oprávnenia k zahranično-obchodnej činnosti tejto organizácie s účinnosťou od 1.1.1977 o vývoz a dovoz:
   originálov a rozmnoženín diel výtvarného umenia XX. storočia
   výtvarných architektonických a interiérových návrhov a ich realizáciu
   reštaurátorských prác umeleckých diel /obrazov, plastík, grafík, listín a pod./
   Podľa oprávnenia FMZO v Prahe č. 2523/77 zo dňa 9.8.1977 zaisťuje sa predmet činnosti:
   vývoz kompletných děl umění audiovizúálního a jejich součástí včetne technického vybavení
   dovoz doplňkových zařízení a potřeb nutných pro realizaci a provoz děl umění audiovizuálního
   Podľa rozhodnutia MK SSR zn. MK 9145/76 - Um zo dňa 3.12.1976:
   udelenie vydavateľského oprávnenia
   Podľa rozhodnutia MK SSR zn. MK 3382/75 - Um zo dňa 7.5.1976 zapisuje sa predmet činnosti:
   udelenie vydavateľského oprávnenia
   Podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe č.j. I/400/82 zo d´ňa 5.5.1982 zapisuje sa predmet činnosti:
   1/ vývoz a dovoz videoplatní a videokaziet so záznamom vč. všetkých medziproduktov slúžiacich k prevádzaniu a sériovému rozmnožovaniu audiovizuálnych záznamov na filmovom alebo magnetofónovom páse do finálnych výrobkov /tzv. výroba vo mzde/
   2/ vývoz a dovoz audiovizálnych záznamov na všetkých druhoch nosičov za účelom využitia vo výrobe vrátane ich exploatácie k sériovému rozmnožovaniu /u vývozu so súhlasom čs. výrobcu s rozmnožovaním záznamu/
   Toto rozšírenie oprávnenia k zahranično-obchodnej činnosti sa stnoví s týmto obmedzením: vývoz len produkcie dodávateľov so sídlom v SSR a dovoz len pre odberateľov so sídlom v SSR
   Na základe potvrdenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe č.j. 5/3101/82 zo dňa 30.8.1982 zapisuje sa predmet činnosti:
   vývoz a dovoz:
   keramika ľudová ozdobná mimo ľudovej
   keramika ľudová ozdobná - poloúžitková
   keramika ľudová ozdobná - dekoratívna
   keramika ľudová firgurálna
   výrobky hrnčiarske záhradné
   výrobky hrnčiarske špeciálne
   vlniaky a prikrývky vlniarske
   textílie bytové dekoračné
   textílie bytové kusové
   textílie bytové podlahové tkané
   textílie bytové podlahové netkané
   výšivky lanárske
   Na zkáklade listu Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe č.j. 211/82 - Žk zo dňa 9.3.1982 zapisuje sa predmet činnosti:
   zariadenia javištné a potreby divadelné
   výkony kultúrnej činnosti
   výkony pri natáčaní filmov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Václav Foglar - podpredseda Sedmohradská 4 Bratislava
   Ing. Eva Kopasová Robotnícka 3 Bratislava
   Doc. Ing. František Lipták , DrSc. - predseda Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Ing. Michal Lörincz - generálny riaditeľ Vazovova 42 Bratislava
   Ing. Tibor Podoba - ekonomický námestník Krížna 14 Bratislava
   Ing. Eva Štalmašková - podpredseda Žukovova 32 Bratislava
   Ing. Ivan Remšík Orebitská 11 Praha 3 Česká republika