Create Invoice

KOVOPROJEKT Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KOVOPROJEKT Bratislava
Status Destroyed
PIN 00002283
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat KOVOPROJEKT Bratislava
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421243415022
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00002283
 • Registered seat: KOVOPROJEKT Bratislava, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.11.1992Zrušené obchodné meno:
   KOVOPROJEKT Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   V oblasti investiční výstavby zejména strojírenského charakteru:
   1. Projektová a inženýrská činnost v rozsahu oprávňení vydaných podle zvláštních předpisů
   2. Dodávky geodetických a kartógrafických prací a prací v oblasti inženýrsko-geologického a hydrogeologického průskumu, a to v rozsahu povolení vydaných podle zvláštních předpisů
   3. Dodávka prací v oblasti typizace, experimentálního ověrování, používaní opakovatelných projektů a tvorby soustav technicko-hospodářských ukazovatelů v oblasti investiční výstavby
   4. Činnost hlavní projektové organizace a oborového pracovište pro rozpočtování, konzultační činnost související s předmetem činnosti
   5. Vývoj a projektování software pro sutomatizaci předvýrovných etapo, řešení úkolů technického rozvoje v oblasti rozvoje výrobní základny a programového vybavení
   6. Výroba a dodávky projektové a průmyslové fotodokumemtace a modelů průmyslových závodů
   7. Dodávky tiskárenských a rozmnožovacích prací a služeb v rozsahu oprávnení vydaného podle zvláštních předpisů
   8. Výzkum, vývoj, projektování a dodávky systémů řízení výrobních, technologických procesů
   9. Dodávky v oblasti tvorby a ochrany pracovního a životního prostředí, včetne poradenské činnosti a průskumu, zejména pro organizace rezortu
   10. Dodávky projektů elektrické požární signalizace a stabilních popřípade polostabilních hasících zařízení
   11. Školení související s předmětem činnosti podniku.
   13. Zahranično obchodná činnosť v rozsahu Vyhlášky federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolení k zahranično obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   14. Maloobchodný predaj, záručný a pozáručný servis elektroniky, elektrotechniky, elektro, priemyselného tovaru, výpočtovej techniky a jej periférnych zariadení s príslušenstvom, reprografickej techniky s príslušenstvom a telekomunikačnej techniky s príslušenstvom
   15. Maloobchodný predaj stavebného materiálu a realizáciu stavebných prác
   16. Prevádzka bufetu s rýchlym občerstvením, prípravou a predajom desiatových polievok a predajom potravinárskeho tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Kruľa , CSc. - poverený riadením Volgogradská 38 Prešov
   07.09.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kruľa , CSc. - poverený riadením Volgogradská 38 Prešov
   06.09.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Pavel Krajčík - riaditeľ Farského 16 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   KOVOPROJEKT Bratislava
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   V oblasti investiční výstavby zejména strojírenského charakteru:
   1. Projektová a inženýrská činnost v rozsahu oprávňení vydaných podle zvláštních předpisů
   2. Dodávky geodetických a kartógrafických prací a prací v oblasti inženýrsko-geologického a hydrogeologického průskumu, a to v rozsahu povolení vydaných podle zvláštních předpisů
   3. Dodávka prací v oblasti typizace, experimentálního ověrování, používaní opakovatelných projektů a tvorby soustav technicko-hospodářských ukazovatelů v oblasti investiční výstavby
   4. Činnost hlavní projektové organizace a oborového pracovište pro rozpočtování, konzultační činnost související s předmetem činnosti
   5. Vývoj a projektování software pro sutomatizaci předvýrovných etapo, řešení úkolů technického rozvoje v oblasti rozvoje výrobní základny a programového vybavení
   6. Výroba a dodávky projektové a průmyslové fotodokumemtace a modelů průmyslových závodů
   7. Dodávky tiskárenských a rozmnožovacích prací a služeb v rozsahu oprávnení vydaného podle zvláštních předpisů
   8. Výzkum, vývoj, projektování a dodávky systémů řízení výrobních, technologických procesů
   9. Dodávky v oblasti tvorby a ochrany pracovního a životního prostředí, včetne poradenské činnosti a průskumu, zejména pro organizace rezortu
   10. Dodávky projektů elektrické požární signalizace a stabilních popřípade polostabilních hasících zařízení
   11. Školení související s předmětem činnosti podniku.
   13. Zahranično obchodná činnosť v rozsahu Vyhlášky federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolení k zahranično obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   14. Maloobchodný predaj, záručný a pozáručný servis elektroniky, elektrotechniky, elektro, priemyselného tovaru, výpočtovej techniky a jej periférnych zariadení s príslušenstvom, reprografickej techniky s príslušenstvom a telekomunikačnej techniky s príslušenstvom
   15. Maloobchodný predaj stavebného materiálu a realizáciu stavebných prác
   16. Prevádzka bufetu s rýchlym občerstvením, prípravou a predajom desiatových polievok a predajom potravinárskeho tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Pavel Krajčík - riaditeľ Farského 16 Bratislava