Create Invoice

Slovenský energetický podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenský energetický podnik
Status Destroyed
PIN 00002682
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenský energetický podnik
Bojnická 10
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00002682
 • Registered seat: Slovenský energetický podnik, Bojnická 10, 83104, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Róbert Baran 09301 Vranov nad Topľou, Mlynská 1439/5
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.04.2008Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   04.04.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 98/D Bratislava 830 08
   13.09.2005Nové obchodné meno:
   Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii
   12.09.2005Zrušené obchodné meno:
   Slovenský energetický podnik, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Parová - riaditeľ Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.09.2004
   04.02.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 98/D Bratislava 830 08
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie školení, kurzov a seminárov
   03.02.2005Zrušené sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava
   09.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Parová - riaditeľ Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.09.2004
   08.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ H. Meličkovej 9 Bratislava Vznik funkcie: 01.11.1994
   Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku zástupca riaditeľa Osuského 36 Bratislava Vznik funkcie: 01.07.1996
   02.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ H. Meličkovej 9 Bratislava Vznik funkcie: 01.11.1994
   Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku zástupca riaditeľa Osuského 36 Bratislava Vznik funkcie: 01.07.1996
   01.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku zástupca riaditeľa Osuského 36 Bratislava
   14.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku zástupca riaditeľa Osuského 36 Bratislava
   13.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ š.p. SEP Bratislava H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku Osuského 36 Bratislava
   06.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku Osuského 36 Bratislava
   05.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Karol Bodorík - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku Bethovenova 4 Bratislava
   Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre klasickú energetiku poverený vedením úseku pre stratégiu a koncepcie Čajkovského 21 Trnava
   Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre financovanie a obchod, Guskova 29 Trnava
   23.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ š.p. SEP Bratislava H. Meličkovej 9 Bratislava
   22.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka H. Meličkovej 9 Bratislava
   20.02.1995Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt elektrickej energie
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Ondrejka H. Meličkovej 9 Bratislava
   19.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   osobná nepravidelná hromadná doprava
   verejná cestná nákladná doprava
   medzinárodná spolupráca v rámci vedeckotechnického rozvoja
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
   vývoz výrobkov, stavebno-montážna, strojno-montážnych, strojno-montážnych,projektových a inžinierskych činností
   výroba, prenos a odbyt elektrickej a tepelnej energie
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia energetických zariadení
   skladovanie vyhoreného jaderného paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívneho odpadu
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy ČSSR v rámci združenej činnosti zo štátnym podnikom České energetické závody Praha /prostredníctvom príslušného PZO/
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti
   výroba, výkon a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilíšť a stredísk praktického výcviku
   prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
   21.10.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre klasickú energetiku poverený vedením úseku pre stratégiu a koncepcie Čajkovského 21 Trnava
   Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre financovanie a obchod, Guskova 29 Trnava
   20.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre klasickú energetiku Čajkovského 21 Trnava
   Ing. Ján Klinčok - námestník riaditeľa pre stratégie a koncepcie Červeňova 8 Bratislava
   Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre ekonomiku , obchod, a sociálnu starostlivosť Guskova 29 Trnava
   15.09.1992Nové predmety činnosti:
   osobná nepravidelná hromadná doprava
   verejná cestná nákladná doprava
   23.07.1992Nové predmety činnosti:
   medzinárodná spolupráca v rámci vedeckotechnického rozvoja
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
   vývoz výrobkov, stavebno-montážna, strojno-montážnych, strojno-montážnych,projektových a inžinierskych činností
   výroba, prenos a odbyt elektrickej a tepelnej energie
   22.07.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, rozvod a odbyt elektrickej energie na území SSR
   stavebno-montážna, strojno-montážna a stavebná činnosť
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia uloženého FMPE
   nadväzovanie priamych vzťahov v rámci RVHP a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce podľa uznesenia vlády ČSSR č. 106/1986 v rozsahu FMPE
   vývoz výrobkov, stavebno.montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierskych činností prostredníctvom príslušného PZO
   výkon činností súvisiacich s uvedeným predmetom činnosti
   výkon sociálnych a obchodných činností
   14.06.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing Karol Bodorík - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku Bethovenova 4 Bratislava
   Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre klasickú energetiku Čajkovského 21 Trnava
   Ing. Ján Klinčok - námestník riaditeľa pre stratégie a koncepcie Červeňova 8 Bratislava
   Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre ekonomiku , obchod, a sociálnu starostlivosť Guskova 29 Trnava
   13.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Karol Bodorík - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku a investičnú výstavbu, tretí zástupca riaditeľa Bethovenova 4 Bratislava
   Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre techniku a výrobu,prvý zástupca riaditeľa Čajkovského 21 Trnava
   Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre ekonomiku a obchod, druhý zástupca riaditeľa Guskova 29 Trnava
   09.06.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing Karol Bodorík - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku a investičnú výstavbu, tretí zástupca riaditeľa Bethovenova 4 Bratislava
   08.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Juraj Šecko - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku a investičnú výstavbu, tretí zástupca riaditeľa Gottwaldova 5 Marianka
   22.06.1988Nové obchodné meno:
   Slovenský energetický podnik, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výroba, rozvod a odbyt elektrickej energie na území SSR
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia energetických zariadení
   stavebno-montážna, strojno-montážna a stavebná činnosť
   skladovanie vyhoreného jaderného paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívneho odpadu
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia uloženého FMPE
   nadväzovanie priamych vzťahov v rámci RVHP a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce podľa uznesenia vlády ČSSR č. 106/1986 v rozsahu FMPE
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy ČSSR v rámci združenej činnosti zo štátnym podnikom České energetické závody Praha /prostredníctvom príslušného PZO/
   vývoz výrobkov, stavebno.montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierskych činností prostredníctvom príslušného PZO
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti
   výkon činností súvisiacich s uvedeným predmetom činnosti
   výkon sociálnych a obchodných činností
   výroba, výkon a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilíšť a stredísk praktického výcviku
   prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre techniku a výrobu,prvý zástupca riaditeľa Čajkovského 21 Trnava
   Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre ekonomiku a obchod, druhý zástupca riaditeľa Guskova 29 Trnava
   Ing Juraj Šecko - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku a investičnú výstavbu, tretí zástupca riaditeľa Gottwaldova 5 Marianka