Create Invoice

Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Business name Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží
PIN 00002704
TIN 2020877738
VAT number SK2020877738
Date create 17 April 1974
Company category Družstvo
Registered seat Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží
Drieňova 33
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 98 612 €
Profit 8 473 €
Contact Information
Email bgd@mail.t-com.sk
Website http://www.grouppcteam.sk/bgd/kontakt.php
Phone(s) +421243334175, +421255423592, +421245527552, +421245527400, +421255560392
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,115,120
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 805,403
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 784,898
A.II.1. Land (031) - /092A/ 169,643
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 614,026
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,229
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 20,505
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 20,505
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 309,369
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 226
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 226
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 202,254
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 202,254
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,254
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 106,889
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 565
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 106,324
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 348
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 348
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,115,120
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 876,124
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 49,791
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 49,791
A.III. Other capital funds (413) 672,863
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 24,895
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 24,895
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 80,201
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 80,201
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 39,901
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 39,901
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,473
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 238,783
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 849
9. Liabilities from social fund (472) 849
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 235,572
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 214,416
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214,416
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,151
7. Liabilities from social insurance (336) 5,034
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,971
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,362
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,362
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 213
4. Deferred income short-term (384A) 213
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 98,061
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 98,612
III. Revenues from sale of services (602, 606) 98,061
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 505
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,842
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,923
D. Services (účtová group of 51) 22,948
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 58,979
E.1. Wages and salaries (521, 522) 45,843
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 12,132
4. Social expenses (527, 528) 1,004
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 256
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 205
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 205
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 531
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,770
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,190
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
2. Other interest income (662A) 11
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,325
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,325
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,314
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,456
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,983
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,983
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,473
Date of updating data: 02.06.2016
 • PIN :00002704 TIN: 2020877738 VAT number: SK2020877738
 • Registered seat: Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží, Drieňova 33, 82101, Bratislava
 • Date create: 17 April 1974
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Alexander Csomor predseda Bajzova 6 Bratislava 821 08 27.04.2011
  Ing. Jozef Fabián, CSc. Ševčenková 28 Bratislava 851 01 03.05.2006
  Vladimír Sůva podpredseda Športová 449 Most pri Bratislave 900 46 27.04.2016
  Ing. Jozef Gálik člen Juh 39 Vranov nad Topľou 093 01 27.04.2016
  Ing. Štefan Hučko člen Žitavská 14 Bratislava 821 07 27.04.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Sůva - podpredseda Športová 449 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 27.04.2016
   Ing. Jozef Gálik - člen predstavenstva Juh 39 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 27.04.2016
   Ing. Štefan Hučko - člen predstavenstva Žitavská 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.04.2016
   22.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Csomor - predseda predstavenstva Bajzova 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.04.2011
   18.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fabián , CSc. Ševčenková 28 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.05.2006
   27.05.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.03.1994Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie výstavby garážových objektov
   inžinierska činnosť, výkon správy garážových objektov
   zabezpečenie a výkon údržby a opráv garážových objektov
   oprava a údržba elektrických zariadení
   zámočníctvo
   17.04.1974Nové obchodné meno:
   Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží
   Nové sidlo:
   Drieňova 33 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo