Create Invoice

Slovenská plavba dunajská - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská plavba dunajská
Status Destroyed
PIN 00003344
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenská plavba dunajská
Pribinova 24
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00003344
 • Registered seat: Slovenská plavba dunajská, Pribinova 24, 82109, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.03.2008Zrušené obchodné meno:
   Slovenská plavba dunajská
   Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   25.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb v zmysle § 4 ods. 1 Zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavel Buček Lánska 933/21 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 15.02.2007
   27.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Buček Lánska 933/21 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 15.02.2007
   26.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čáky - poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku Miletičova 70 Bratislava 821 09
   16.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čáky - poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku Miletičova 70 Bratislava 821 09
   15.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Miroslav Kučera - riaditeľ štátneho podniku Topoľčianska 3 Bratislava
   11.12.1997Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   17.10.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb v zmysle § 4 ods. 1 Zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Miroslav Kučera - riaditeľ štátneho podniku Topoľčianska 3 Bratislava
   16.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách
   riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami
   preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemných a námorných prístavoch
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   prevádzanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení
   poskytovanie reštauračných, hotelových a zmenárenských služieb na plavidlách a zariadeniach využívaných pre osobnú dopravu
   poskytvanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
   prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
   účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch
   služby cestovného ruchu na celom území SR-domáceho cestovného ruchu,-pasívneho zahraničného cestovného ruchu, -aktívneho zahraničného cestovného ruchu
   stolárstvo
   murárstvo
   zasielateľstvo
   zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu
   zlievanie kovov
   kovoobrábanie
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   prevádzkovanie parkovacích plôch
   prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru
   nákup a predaj pohonných hmôt
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Vladimír Borík Hubeného 46 Bratislava 835 01
   Ing Pavel Buček Lánská 933/51 Považská Bystrica 017 01
   Mgr Ladislav Švantner Zrinského 19 Bratislava 811 03
   Ing Anna Trajlínková Wolkrova 35 Bratislava
   25.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Mgr Ladislav Švantner Zrinského 19 Bratislava 811 03
   24.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Kpt.Ing. Stanislav Holák - riaditeľ štátneho podniku Do Stošky 24 Žilina
   24.09.1996Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   murárstvo
   zasielateľstvo
   zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu
   zlievanie kovov
   kovoobrábanie
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   prevádzkovanie parkovacích plôch
   prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru
   nákup a predaj pohonných hmôt
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/
   29.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing Anna Trajlínková Wolkrova 35 Bratislava
   28.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Homoľa - ekonomický námestník a zástupca riaditeľa š.p. SPD Bratislava Mýtna 15 Bratislava
   27.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing Vladimír Borík Hubeného 46 Bratislava 835 01
   24.05.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
   účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch
   služby cestovného ruchu na celom území SR-domáceho cestovného ruchu,-pasívneho zahraničného cestovného ruchu, -aktívneho zahraničného cestovného ruchu
   23.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie agentovej služby v československých a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
   účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v čs. prístavoch
   služby cestovného ruchu na celom území SSR-domáceho cestovného ruchu,-pasívneho zahraničného cestovného ruchu, -aktívneho zahraničného cestovného ruchu
   22.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing Pavel Buček Lánská 933/51 Považská Bystrica 017 01
   26.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Kpt.Ing. Stanislav Holák - riaditeľ štátneho podniku Do Stošky 24 Žilina
   Ing. Juraj Homoľa - ekonomický námestník a zástupca riaditeľa š.p. SPD Bratislava Mýtna 15 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Vladimír Jarúnek - 1.zástupca riaditeľa ekonomický námestník Gwerkovej 4 Bratislava
   Ing Juraj Pavelek - riaditeľ Hanzlíčkova 13 Jur pri Bratislave
   Ing Pavol Šesták - technický námestník, 2.zástupca riaditeľa Starhradská 10 Bratislava
   11.03.1994Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   10.03.1994Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   11.04.1993Nové obchodné meno:
   Slovenská plavba dunajská
   10.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Československá plavba dunajská
   06.01.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Juraj Pavelek - riaditeľ Hanzlíčkova 13 Jur pri Bratislave
   05.01.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   funkcia zriaďovateľa stredného odborného učilišťa
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr Jaroslav Ivanič - vedúci VOJ Stredisko praktického vyučovania ČSPD Topoľčianska 16 Bratislava
   Ing Juraj Pavelek Hanzlíčkova 13 Jur pri Bratislave
   25.02.1992Nové predmety činnosti:
   poskytvanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr Jaroslav Ivanič - vedúci VOJ Stredisko praktického vyučovania ČSPD Topoľčianska 16 Bratislava
   Ing Vladimír Jarúnek - 1.zástupca riaditeľa ekonomický námestník Gwerkovej 4 Bratislava
   Ing Pavol Šesták - technický námestník, 2.zástupca riaditeľa Starhradská 10 Bratislava
   24.02.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jiří Dlouhý - 1.zástupca riaditeľa Donská 75 Záhorská Bystrica
   Ing Vladimír Jarúnek - 2.zástupca riaditeľa Gwerkovej 4 Bratislava
   Ing Pavol Šesták - technický námestník, 3.zástupca riaditeľa Saborova 10 Bratislava
   22.11.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jiří Dlouhý - 1.zástupca riaditeľa Donská 75 Záhorská Bystrica
   Ing Vladimír Jarúnek - 2.zástupca riaditeľa Gwerkovej 4 Bratislava
   Ing Pavol Šesták - technický námestník, 3.zástupca riaditeľa Saborova 10 Bratislava
   21.11.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Šesták - technický námestník, 1.zástupca riaditeľa Saborova 10 Bratislava
   02.03.1990Nové predmety činnosti:
   služby cestovného ruchu na celom území SSR-domáceho cestovného ruchu,-pasívneho zahraničného cestovného ruchu, -aktívneho zahraničného cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Šesták - technický námestník, 1.zástupca riaditeľa Saborova 10 Bratislava
   01.03.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   29.01.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing Juraj Pavelek Hanzlíčkova 13 Jur pri Bratislave
   28.01.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Pavol Cibák - riaditeľ Hlavná 48 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Československá plavba dunajská
   Nové sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách
   riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami
   preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemných a námorných prístavoch
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   prevádzkovanie agentovej služby v československých a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
   prevádzanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení
   účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v čs. prístavoch
   poskytovanie reštauračných, hotelových a zmenárenských služieb na plavidlách a zariadeniach využívaných pre osobnú dopravu
   funkcia zriaďovateľa stredného odborného učilišťa
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Cibák - riaditeľ Hlavná 48 Bratislava