Create Invoice

SLOV-AIR letisko - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOV-AIR letisko
Status Destroyed
PIN 00003409
Date create 30 December 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat SLOV-AIR letisko
Ivánka
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00003409
 • Registered seat: SLOV-AIR letisko, Ivánka, 82101, Bratislava
 • Date create: 30 December 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.09.1992Zrušené obchodné meno:
   SLOV-AIR, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   letisko - Ivánka Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Prevádzanie leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v ďalších odvetviach národného hospodárstva
   2. Prevádzanie nepravidelnej leteckej dopravy v tuzemsku a v zahraničí
   3. Zabezpečenie leteckých prác a nepravidelnej leteckej dopravy i prostredníctvom iných leteckých prevádzkovateľov
   4. Prevádzanie leteckého opravárenstva pre vlastnú potrebu i potreby iných organizácií
   5. Prevádzanie výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu i pre potreby iných organizácií
   6. Správa a údržba letísk a ďalších objektov zverených štátnemu podniku pre výkon jeho činnosti.
   7. Vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy v tuzemsku a v zahraničí
   8. Vykonávanie služieb súvisiacich s leteckou dopravou pre tuzemských a zahraničných prevádzkovateľov
   9. Na základe a v rozsahu príslušného oprávnenia - vykonávanie služieb cestnej kancelárie vrátane zmenárstva - verejná cestná doprava
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 13.10.1989, č.j.: 660/6/89, por.č. 531 v tomto rozsahu: 1. Poskytovanie služieb v zahraničí formou - výkonu leteckých prác výrobnej povahy predovšetkým poľnohospodárskej rastlinnej výrobe, ošetrovania a ochrany lesných porastov - výcviku pilotov za účasti inštruktorov organizácie v rozsahu: - základný výcvik - výcvik na úroveň obchodného pilota - výcvik pilotov pre letecké práce - IFR výcvik - prenajímanie vlastných pilotov organizácie pre výkon leteckých prác
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR formou výcviku zahraničných pilotov v rozsahu: - základný výcvik - výcvik do úrovne obchodného pilota - výcvik pilotov pre letecké práce - IFR výcvik - Vykonávanie opráv pozemného vybavenia letísk a bezpečnostných zariadení - Výroba ľahkých typov lietadiel, ich náhradných dielov a pozemného vybavenia letísk - Výroba prípojných voziediel a iná strojnozámočnícka výroba - Montáž a údržba bezpečnostných zariadení - Vývojová, výskumná, reklamná a propagačná činnosť - Obchodná činnosť v zriadeniach podniku.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Cisár - technicko-prevádzkový námes-tník, druhý zástupca riaditeľa Cígeľská 18 Bratislava
   Ing. Ján Frišták - ekonomický námestník, prvýzástupca riaditeľa StaréZáhrady 32 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik - riaditeľ Kozmonautov 4/1 Nitra
   31.03.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Frišták - ekonomický námestník, prvýzástupca riaditeľa StaréZáhrady 32 Bratislava
   30.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Int. Augustín Bernát - obchodno-ekonomickýnámestník, prvý zástupca riaditeľa , Bakošova 18 Bratislava
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   SLOV-AIR, štátny podnik
   Nové sidlo:
   letisko - Ivánka Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. Prevádzanie leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v ďalších odvetviach národného hospodárstva
   2. Prevádzanie nepravidelnej leteckej dopravy v tuzemsku a v zahraničí
   3. Zabezpečenie leteckých prác a nepravidelnej leteckej dopravy i prostredníctvom iných leteckých prevádzkovateľov
   4. Prevádzanie leteckého opravárenstva pre vlastnú potrebu i potreby iných organizácií
   5. Prevádzanie výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu i pre potreby iných organizácií
   6. Správa a údržba letísk a ďalších objektov zverených štátnemu podniku pre výkon jeho činnosti.
   7. Vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy v tuzemsku a v zahraničí
   8. Vykonávanie služieb súvisiacich s leteckou dopravou pre tuzemských a zahraničných prevádzkovateľov
   9. Na základe a v rozsahu príslušného oprávnenia - vykonávanie služieb cestnej kancelárie vrátane zmenárstva - verejná cestná doprava
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 13.10.1989, č.j.: 660/6/89, por.č. 531 v tomto rozsahu: 1. Poskytovanie služieb v zahraničí formou - výkonu leteckých prác výrobnej povahy predovšetkým poľnohospodárskej rastlinnej výrobe, ošetrovania a ochrany lesných porastov - výcviku pilotov za účasti inštruktorov organizácie v rozsahu: - základný výcvik - výcvik na úroveň obchodného pilota - výcvik pilotov pre letecké práce - IFR výcvik - prenajímanie vlastných pilotov organizácie pre výkon leteckých prác
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR formou výcviku zahraničných pilotov v rozsahu: - základný výcvik - výcvik do úrovne obchodného pilota - výcvik pilotov pre letecké práce - IFR výcvik - Vykonávanie opráv pozemného vybavenia letísk a bezpečnostných zariadení - Výroba ľahkých typov lietadiel, ich náhradných dielov a pozemného vybavenia letísk - Výroba prípojných voziediel a iná strojnozámočnícka výroba - Montáž a údržba bezpečnostných zariadení - Vývojová, výskumná, reklamná a propagačná činnosť - Obchodná činnosť v zriadeniach podniku.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Int. Augustín Bernát - obchodno-ekonomickýnámestník, prvý zástupca riaditeľa , Bakošova 18 Bratislava
   Ing. Ján Cisár - technicko-prevádzkový námes-tník, druhý zástupca riaditeľa Cígeľská 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik - riaditeľ Kozmonautov 4/1 Nitra