Create Invoice

SPOJPROJEKT Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SPOJPROJEKT Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00003816
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat SPOJPROJEKT Bratislava, štátny podnik
Jarošova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00003816
 • Registered seat: SPOJPROJEKT Bratislava, štátny podnik, Jarošova 1, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.1994Zrušené obchodné meno:
   SPOJPROJEKT Bratislava, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predprojektová a projektová dokumentácia pre investičnú výstavbu.
   Projektová dokumentácia pre komplexné rekonštrukcie, opravy a údržbu.
   Štúdie zastavovacie, objemové, technologické a odborné podklady pre územne plávovacie dokumentácie.
   Súhrnné stanoviská k územno plánovacej dokumentácií za odvetvie spojov.
   Odborné a expertízne posudky, včítane expertíz územno plánovacích dokumentácií.
   Dokumentácie neinvestičnej povahy /typizácie, standardizácie, normalizácie/.
   Poradenská činnosť pre projektové zložky štátnych podnikov a iných socialistických organizácií.
   Technická pomoc a inžinierska činnosť vo výstavbe.
   Projektová a inžinierska činnosť pre spojové stavby, spojové technologické zariadenia, včítane digitalizácie JTS a stavby Československého rozhlasu a Československej televízie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Jurica Vilova15 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   SPOJPROJEKT Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Predprojektová a projektová dokumentácia pre investičnú výstavbu.
   Projektová dokumentácia pre komplexné rekonštrukcie, opravy a údržbu.
   Štúdie zastavovacie, objemové, technologické a odborné podklady pre územne plávovacie dokumentácie.
   Súhrnné stanoviská k územno plánovacej dokumentácií za odvetvie spojov.
   Odborné a expertízne posudky, včítane expertíz územno plánovacích dokumentácií.
   Dokumentácie neinvestičnej povahy /typizácie, standardizácie, normalizácie/.
   Poradenská činnosť pre projektové zložky štátnych podnikov a iných socialistických organizácií.
   Technická pomoc a inžinierska činnosť vo výstavbe.
   Projektová a inžinierska činnosť pre spojové stavby, spojové technologické zariadenia, včítane digitalizácie JTS a stavby Československého rozhlasu a Československej televízie.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Jurica Vilova15 Bratislava