Create Invoice

Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav
Status Destroyed
PIN 00004081
Date create 01 January 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav
námestie SNP 19
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00004081
 • Registered seat: Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav, námestie SNP 19, Bratislava
 • Date create: 01 January 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.1992Zrušené obchodné meno:
   Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav
   Zrušené sidlo:
   námestie SNP 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb
   poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým osobám a pôžičiek fyzickým osobám
   vykonávanie tuzemského platobného s zúčtovacieho styku
   vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
   vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami presahujúcimi zmenárenskú činnosť a vykonávanie platobného styku so zahraničím a to v rozsahu povolenia, ktoré udelí Štátna banka československá
   vykonávanie operácií s cennými papiermi
   poskytovanie depozitných služieb
   poskytovanie ďalších bankových a peňažných služieb a výkonov v súvislosti s činnosťami, ktoré sú uvedené v bodoch a/ až g/
   obstarávanie prevádzkovej a ekonomickej činnosti pre organizovanie zvláštnej časti štátneho plánu na základe zmluvy so Štátnou bankou československou
   obstarávanie správy a redistribúcie zásob československých peňazí a devízových prostriedkov Štátnej banky československej na základe poverenia štátnou bankou československou
   obstarávanie účtov pre zabezpečenie pokladničného plnenia štátnych rozpočtov federácie a republík a účtov pre Štátnu banku československú na základe poverenia Štátnou bankou československou
   obstarávanie zberu odvodov a dotácií pôšt na základe zmluvy so Štátnou bankou československou
   umiestnovanie vlastných prostriedkov formou investícií do podnikateľskej činnosti v odboroch nadväzujúcich na činnosť banky
   obstarávanie služieb z oblasti platobného a zúčtovacieho styku pre Investičnú banku na základu zmluvy.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mudrík - generálny riaditeľ Beredačova 5 Bratislava
   Ing. Dušan Paulík - námestník generálného riaditeľa Dunajská 24 Bratislava
   19.02.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Paulík - námestník generálného riaditeľa Dunajská 24 Bratislava
   01.01.1990Nové obchodné meno:
   Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav
   Nové sidlo:
   námestie SNP 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb
   poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým osobám a pôžičiek fyzickým osobám
   vykonávanie tuzemského platobného s zúčtovacieho styku
   vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
   vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami presahujúcimi zmenárenskú činnosť a vykonávanie platobného styku so zahraničím a to v rozsahu povolenia, ktoré udelí Štátna banka československá
   vykonávanie operácií s cennými papiermi
   poskytovanie depozitných služieb
   poskytovanie ďalších bankových a peňažných služieb a výkonov v súvislosti s činnosťami, ktoré sú uvedené v bodoch a/ až g/
   obstarávanie prevádzkovej a ekonomickej činnosti pre organizovanie zvláštnej časti štátneho plánu na základe zmluvy so Štátnou bankou československou
   obstarávanie správy a redistribúcie zásob československých peňazí a devízových prostriedkov Štátnej banky československej na základe poverenia štátnou bankou československou
   obstarávanie účtov pre zabezpečenie pokladničného plnenia štátnych rozpočtov federácie a republík a účtov pre Štátnu banku československú na základe poverenia Štátnou bankou československou
   obstarávanie zberu odvodov a dotácií pôšt na základe zmluvy so Štátnou bankou československou
   umiestnovanie vlastných prostriedkov formou investícií do podnikateľskej činnosti v odboroch nadväzujúcich na činnosť banky
   obstarávanie služieb z oblasti platobného a zúčtovacieho styku pre Investičnú banku na základu zmluvy.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mudrík - generálny riaditeľ Beredačova 5 Bratislava