Create Invoice

Kábelovňa Bratisllava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Kábelovňa Bratisllava
Status Destroyed
PIN 00008486
TIN 2020301316
Date create 29 December 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Kábelovňa Bratisllava
Továrenská 11
81261
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 8,484,863
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 8,484,863
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 266
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 266
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -8,485,129
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -8,485,129
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 0
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4251023.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00008486 TIN: 2020301316
 • Registered seat: Kábelovňa Bratisllava, Továrenská 11, 81261, Bratislava
 • Date create: 29 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   09.12.1998Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   08.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   31.08.1992Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj, konštrukcia, technológia výroby, výroba, opravy a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov. Predaj týchto výrobkov a zariadení a nakupovanie výrobkov a zariadení včetne výsledkov výskumu a vývoja a programového vybavenia a prevádzania obchodno-technických a poradenských služieb, spojených s týmto predajom v tuzemsku
   vykonávanie verejnej cestnej dopravy v tuzemsku aj v zahraničí
   vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmalijská 5 Bratislava
   Ing. Peter Dobias Hornádska 10 Bratislava
   Ing. Jozef Ferenčík Jančákova 3 Bratislava
   Ing. Emil Klement Žukovova 25 Bratislava
   Ing. Marian Králik Jakubovského 93 Bratislava
   Ing. Ondrej Pazdernatý Farského 16 Bratislava
   Ing. Ján Špiak ČA 294/3-1 Považská Bystrica
   23.12.1991Nové predmety činnosti:
   vykonávanie verejnej cestnej dopravy v tuzemsku aj v zahraničí
   vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti
   29.12.1990Nové obchodné meno:
   Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, konštrukcia, technológia výroby, výroba, opravy a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov. Predaj týchto výrobkov a zariadení a nakupovanie výrobkov a zariadení včetne výsledkov výskumu a vývoja a programového vybavenia a prevádzania obchodno-technických a poradenských služieb, spojených s týmto predajom v tuzemsku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmalijská 5 Bratislava
   Ing. Peter Dobias Hornádska 10 Bratislava
   Ing. Jozef Ferenčík Jančákova 3 Bratislava
   Ing. Emil Klement Žukovova 25 Bratislava
   Ing. Marian Králik Jakubovského 93 Bratislava
   Ing. Ondrej Pazdernatý Farského 16 Bratislava
   Ing. Ján Špiak ČA 294/3-1 Považská Bystrica