Create Invoice

Výskumný ústav káblov a izolantov, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumný ústav káblov a izolantov, š.p.
Status Destroyed
PIN 00008567
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumný ústav káblov a izolantov, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00008567
 • Registered seat: Výskumný ústav káblov a izolantov, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Výskumný ústav káblov a izolantov, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov, vodičov, kábelových súborov, elektroizolačných materiálov /s výnimkou keramických/ a izolačných systémov, ich konštrukcia, technológia a skúšanie
   výroba prototypov strojov, prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením výskumných a vývojových úloh
   poloprevádzková, maloobjemvá výroba a predaj káblov, vodičov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   výkon funkcie vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja a výkon funkcií odborových pracovísk elektrotechnických odborov s vymedzením rozsahom pôsobnosti
   výkon technicko-poradenských služieb podľa zvláštneho oprávnenia
   projektová činnosť pre investičnú výstavbu v rozsahu udeleného oprávnenia, vrátane poradenstva
   činnosť riadiaceho odborového strediska VTEI s vymedzeným rozsahom pôsobnosti
   činnosť odborového strediska priemyslovej právnej ochrany a odborového strediska informácií o vynálezoch s vymedzeným rohzsahom pôsobnosti
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosťvydalo FMZO Praha dňa 2.11.1990 pod č.j. 13/12610/90, reg. č. 108 003670 v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe rozhodnutia
   dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: výkonov v oblasti vedy ,techniky a vedeckej dokumentácie, poradenskej a technicko-konzultačnej činnosti, prieskum trhu, servisnej a montážnej činnosti, opráv a údržby výrobkov elektrotechnického priemyslu, obchodného zastúpenia, strojového spracovania informácií, projekčného spracovania technologických súborov pre výrobu káblov a el.izol. materiálov, propagačnej činnosti, sprostrdkovania obchodných operácií
   poskytovanie služieb v zahraničív rozsahu bodu 3 rozhodnutia
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na činnosti uvedené v bode 3 a 4 rozsahu rozhodnutia
   vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy za účelom vydania kontrolného osvedčenia o ďalej uvedenom dodávanom tovare alebo službách poskytovaných v medzinárodnom obchode v súvislosti s predmetom činnosti organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Milan Malátek , CSc - riaditeľ J.Alexyho 1 Bratislava
   Ing Dušan Matulay , CSc - námestník riaditeľa pre realizáciu Silvánska 3 Bratislava
   Ing Otto Verbich CSc - námestník riafiteľa pre výskum Černyševského 39 Bratislava
   08.10.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Dušan Matulay , CSc - námestník riaditeľa pre realizáciu Silvánska 3 Bratislava
   Ing Otto Verbich CSc - námestník riafiteľa pre výskum Černyševského 39 Bratislava
   07.10.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   22.04.1991Nové predmety činnosti:
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosťvydalo FMZO Praha dňa 2.11.1990 pod č.j. 13/12610/90, reg. č. 108 003670 v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe rozhodnutia
   dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: výkonov v oblasti vedy ,techniky a vedeckej dokumentácie, poradenskej a technicko-konzultačnej činnosti, prieskum trhu, servisnej a montážnej činnosti, opráv a údržby výrobkov elektrotechnického priemyslu, obchodného zastúpenia, strojového spracovania informácií, projekčného spracovania technologických súborov pre výrobu káblov a el.izol. materiálov, propagačnej činnosti, sprostrdkovania obchodných operácií
   poskytovanie služieb v zahraničív rozsahu bodu 3 rozhodnutia
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na činnosti uvedené v bode 3 a 4 rozsahu rozhodnutia
   vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy za účelom vydania kontrolného osvedčenia o ďalej uvedenom dodávanom tovare alebo službách poskytovaných v medzinárodnom obchode v súvislosti s predmetom činnosti organizácie
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   Výskumný ústav káblov a izolantov, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov, vodičov, kábelových súborov, elektroizolačných materiálov /s výnimkou keramických/ a izolačných systémov, ich konštrukcia, technológia a skúšanie
   výroba prototypov strojov, prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením výskumných a vývojových úloh
   poloprevádzková, maloobjemvá výroba a predaj káblov, vodičov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   výkon funkcie vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja a výkon funkcií odborových pracovísk elektrotechnických odborov s vymedzením rozsahom pôsobnosti
   výkon technicko-poradenských služieb podľa zvláštneho oprávnenia
   projektová činnosť pre investičnú výstavbu v rozsahu udeleného oprávnenia, vrátane poradenstva
   činnosť riadiaceho odborového strediska VTEI s vymedzeným rozsahom pôsobnosti
   činnosť odborového strediska priemyslovej právnej ochrany a odborového strediska informácií o vynálezoch s vymedzeným rohzsahom pôsobnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Milan Malátek , CSc - riaditeľ J.Alexyho 1 Bratislava