Create Invoice

DATASYSTÉM, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DATASYSTÉM, š.p.
Status Destroyed
PIN 00010821
Date create 01 April 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat DATASYSTÉM, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00010821
 • Registered seat: DATASYSTÉM, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 April 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.11.2004Zrušené obchodné meno:
   DATASYSTÉM, š.p.v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a odbyt: -zariadení reprografických, -strojov prístrojov a zariadení kancelárskych, -strojov na spracovanie dát,-výrobkov vzduchotechniky - jednotiek klimatizačných
   kompletizácia, uvádzanie do prevádzky a prevádzanie opráv odbytových zariadení
   tvorba a odbyt programových prostriedkov pre oblasť kancelárskej, organizačnej a výpočtovej techniky
   projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   výkon vyšších dodávateľských funkcií
   kompletizácia, uvádzanie do činnosti a vykonávanie opráv odbytových zariadení
   tvorba a odbyt programových prostriedkov pre oblasť kancelárskej, organizačnej a výpočtovej techniky
   výkon vyšších dodávateľských funkcií pre ASR
   dovoz náhradných dielov oboru JKPOV 401, 402,403 číslo colného sadzobníka 8473404, 8473218, 8473307 v spojení na bod 2 rozsahu povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou vykonávania technicko poradenských služieb, servisná činnosť a prevádzkovanie konsignačných skladov v oboroch 401,402 a 403
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou tvorby programov a programových projektov z vlastnej produkcie
   prijímanie služieb od zahraničných osôb formou tvorby programov a programových projektov pre vlastné potreby organizácie
   vývoz a dovoz nosičov so záznamom programov alebo programových projektov v náväznosti na bod 6 a 7 rozsahu povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou školení, seminárov a poradenskej činnosti v nadväznosti na bod 6 rozsahu povolenia
   vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
   obchodná činnosť v rozsahu uvedeného povolenia
   propagačná činnosť
   vykonávanie vzdelávacích služieb a rekvalifikačných služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   19.02.1993Nové obchodné meno:
   DATASYSTÉM, š.p.v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   18.02.1993Zrušené obchodné meno:
   DATASYSTÉM, š.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Povinný predmet činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Deák - výrobný námestník, druhý zástupca riaditeľa Červenej armády 8 Bratislava
   Ing Mikuláš Károly Bierutova 22 Bratislava
   31.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jozef Javurek - ekonomický námestník, prvý zástupca riaditeľa Beňovského 8 Bratislava
   01.04.1989Nové obchodné meno:
   DATASYSTÉM, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Povinný predmet činnosti
   nákup a odbyt: -zariadení reprografických, -strojov prístrojov a zariadení kancelárskych, -strojov na spracovanie dát,-výrobkov vzduchotechniky - jednotiek klimatizačných
   kompletizácia, uvádzanie do prevádzky a prevádzanie opráv odbytových zariadení
   tvorba a odbyt programových prostriedkov pre oblasť kancelárskej, organizačnej a výpočtovej techniky
   projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   výkon vyšších dodávateľských funkcií
   kompletizácia, uvádzanie do činnosti a vykonávanie opráv odbytových zariadení
   tvorba a odbyt programových prostriedkov pre oblasť kancelárskej, organizačnej a výpočtovej techniky
   výkon vyšších dodávateľských funkcií pre ASR
   dovoz náhradných dielov oboru JKPOV 401, 402,403 číslo colného sadzobníka 8473404, 8473218, 8473307 v spojení na bod 2 rozsahu povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou vykonávania technicko poradenských služieb, servisná činnosť a prevádzkovanie konsignačných skladov v oboroch 401,402 a 403
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou tvorby programov a programových projektov z vlastnej produkcie
   prijímanie služieb od zahraničných osôb formou tvorby programov a programových projektov pre vlastné potreby organizácie
   vývoz a dovoz nosičov so záznamom programov alebo programových projektov v náväznosti na bod 6 a 7 rozsahu povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou školení, seminárov a poradenskej činnosti v nadväznosti na bod 6 rozsahu povolenia
   vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
   obchodná činnosť v rozsahu uvedeného povolenia
   propagačná činnosť
   vykonávanie vzdelávacích služieb a rekvalifikačných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Deák - výrobný námestník, druhý zástupca riaditeľa Červenej armády 8 Bratislava
   Ing Jozef Javurek - ekonomický námestník, prvý zástupca riaditeľa Beňovského 8 Bratislava
   Ing Mikuláš Károly Bierutova 22 Bratislava