Create Invoice

Strojstav, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Strojstav, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00015521
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Strojstav, štátny podnik
Koceľova 9
Bratislava
Contact Information
Email dosa@stonline.sk
Website http://www.stavebstroj.sk
Phone(s) +421327786670, +421220772661, +421327786175
Mobile phone(s) +421905933542
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00015521
 • Registered seat: Strojstav, štátny podnik, Koceľova 9, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.10.1992Zrušené obchodné meno:
   Strojstav, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodársne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti generálnych a ostatných opráv tuzemských a zahraničných stavebných, cestných, a iných strojov, výroby a renovácie náhradných dielov a práv agregátov, výroby a montáže stavebných, cestných a iných strojov a strojových zariadení, vykonávania komplexných obchodnotechnických služieb na stroje z vlastnej produkcie, z tuzemska, v predpredajnom, predajnom a prepredajnom servise. Prednostne plní menovíté úlohy štátneho plánu rozpísané základaseľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 3.8.1990, č.j.: 13/ 07876/90 reg.č. 108000854 v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Novák - riaditeľ Lotyšská 18 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Strojstav, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodársne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti generálnych a ostatných opráv tuzemských a zahraničných stavebných, cestných, a iných strojov, výroby a renovácie náhradných dielov a práv agregátov, výroby a montáže stavebných, cestných a iných strojov a strojových zariadení, vykonávania komplexných obchodnotechnických služieb na stroje z vlastnej produkcie, z tuzemska, v predpredajnom, predajnom a prepredajnom servise. Prednostne plní menovíté úlohy štátneho plánu rozpísané základaseľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 3.8.1990, č.j.: 13/ 07876/90 reg.č. 108000854 v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Novák - riaditeľ Lotyšská 18 Bratislava