Create Invoice

Výskumno-vývojový ústav mechanizácie v stavebníctve, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumno-vývojový ústav mechanizácie v stavebníctve, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00015610
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumno-vývojový ústav mechanizácie v stavebníctve, štátny podnik
Pluhová 49
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00015610
 • Registered seat: Výskumno-vývojový ústav mechanizácie v stavebníctve, štátny podnik, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Výskumno-vývojový ústav mechanizácie v stavebníctve, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj technológii a strojno . technologických zariadení v oblasti stavebného strojárenstva, ekológie a prípadne ďalších odvetví národného hospodárstva, inžinierska a projektová činnosť, štandarizácia vo vybraných odboroch stavebníctva, výroba prototypov a malosériová výroba strojov a zariadení a náhradných dielov stavebného strojárenstva, zdvíhacích, namipulačných a prepravných zariadení, prípadne komodít a ďalších oblastí národného hospodárstva
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inu hospodársku činnosť, pokial tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov, alebo plnenie vyplyvajúce zo základného predmetu činnosti., uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Otto Frič Nejedlého 45 Bratislava
   Ing. Tibor Budvesel - ekonomicko-obchodný námestník, štatutárny zástupca riaditeľa Žalmanova 24 Bratislava
   03.10.1991Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj technológii a strojno . technologických zariadení v oblasti stavebného strojárenstva, ekológie a prípadne ďalších odvetví národného hospodárstva, inžinierska a projektová činnosť, štandarizácia vo vybraných odboroch stavebníctva, výroba prototypov a malosériová výroba strojov a zariadení a náhradných dielov stavebného strojárenstva, zdvíhacích, namipulačných a prepravných zariadení, prípadne komodít a ďalších oblastí národného hospodárstva
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inu hospodársku činnosť, pokial tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov, alebo plnenie vyplyvajúce zo základného predmetu činnosti., uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   02.10.1991Zrušeny predmety činnosti:
   účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja technológií stavebného strojárenstva a strojnotechnologických zariadení v stavebnej výrobe a výrobe stavebných látok vrátane opráv a renovácií, máloseriovej výroby strojov a zariadení, ktoré sú výstupmi úloh RVT a riešenia úlohštandarizácie vo vybraných odboroch
   prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité ulohy štátneho plánu
   pre zabezpečenie základného predmetu podnikania podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu vzťak, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   24.05.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Budvesel - ekonomicko-obchodný námestník, štatutárny zástupca riaditeľa Žalmanova 24 Bratislava
   23.12.1988Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Otto Frič Nejedlého 45 Bratislava
   22.12.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ervín Ružička , CSc. Hagarova 19 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Výskumno-vývojový ústav mechanizácie v stavebníctve, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja technológií stavebného strojárenstva a strojnotechnologických zariadení v stavebnej výrobe a výrobe stavebných látok vrátane opráv a renovácií, máloseriovej výroby strojov a zariadení, ktoré sú výstupmi úloh RVT a riešenia úlohštandarizácie vo vybraných odboroch
   prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité ulohy štátneho plánu
   pre zabezpečenie základného predmetu podnikania podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu vzťak, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ervín Ružička , CSc. Hagarova 19 Bratislava