Create Invoice

ESPERPRES - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ESPERPRES
Status Destroyed
PIN 00017468
Date create 14 October 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat ESPERPRES
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00017468
 • Registered seat: ESPERPRES,
 • Date create: 14 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.03.1992Zrušené obchodné meno:
   ESPERPRES
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   PhDr. Stanislav Košecký, Sklabinská 8 Bratislava
   14.10.1991Nové obchodné meno:
   ESPERPRES
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   PhDr. Stanislav Košecký, Sklabinská 8 Bratislava