Create Invoice

Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik
Status Destroyed
PIN 00018309
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik
Stará Vajnorská cesta 29
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00018309
 • Registered seat: Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik, Stará Vajnorská cesta 29, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 29 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti štátneho podniku je hospodárne a účelne uspokojovať potreby vnútorného obchodu SSR na týchto úsekoch:
   stavebno - montážna činnosť pri investičnej výstavbe, rekonštrukcia, modernizáciach a údržbe pre potreby vnútorného obchodu:
   vykonávanie investorskej prípravy,projekčných prác
   revízie vybraných technických zariadení
   výroba, opravy a servis účelových strojov a zariadení pre potreby vnútorného obchodu
   výroba prototypov strojov a zariadení pre potreby vnútorného obchodu
   opravárenská činnosť užitkových a nákladných motorových vozidiel pre potreby vnútorného obchodu
   nákup a predaj obchodných zariadení, strojov a materiálov z výroby ČSSR a ich montáž a servis
   nákup a predaj strojov, zariadení a materiálov pre potreby vnútorného obchodu z dovozu, montáž a servis týchto strojov a zariadení prostredníctvom organizácií opravených na zahranično-obchodnú činnosť
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácii
   realizácia úloh vedecko-technického rozvoja podľa uzavretých s organizáciami vnútorného obchodu
   V rámci tohto základného predmetu činnosti sa tomuto štátnemu podniku vymedzuje tento povinný predmet činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Gajdoš - technický námestník, zá-stupca riaditeľa Gwer-kovej 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Šebo - obchodno-technický námest-ník, zástupca riaditeľa Teplická 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Víťazka - likvidátor Estón-ska 32 Bratislava
   26.10.1992Nové obchodné meno:
   Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ľubomír Víťazka - likvidátor Estón-ska 32 Bratislava
   25.10.1992Zrušené obchodné meno:
   Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ľubomír Víťazka Estón-ska 32 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Stavebno-servisný podnik obchodu, štátny pod-nik
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 29 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti štátneho podniku je hospodárne a účelne uspokojovať potreby vnútorného obchodu SSR na týchto úsekoch:
   stavebno - montážna činnosť pri investičnej výstavbe, rekonštrukcia, modernizáciach a údržbe pre potreby vnútorného obchodu:
   vykonávanie investorskej prípravy,projekčných prác
   revízie vybraných technických zariadení
   výroba, opravy a servis účelových strojov a zariadení pre potreby vnútorného obchodu
   výroba prototypov strojov a zariadení pre potreby vnútorného obchodu
   opravárenská činnosť užitkových a nákladných motorových vozidiel pre potreby vnútorného obchodu
   nákup a predaj obchodných zariadení, strojov a materiálov z výroby ČSSR a ich montáž a servis
   nákup a predaj strojov, zariadení a materiálov pre potreby vnútorného obchodu z dovozu, montáž a servis týchto strojov a zariadení prostredníctvom organizácií opravených na zahranično-obchodnú činnosť
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácii
   realizácia úloh vedecko-technického rozvoja podľa uzavretých s organizáciami vnútorného obchodu
   V rámci tohto základného predmetu činnosti sa tomuto štátnemu podniku vymedzuje tento povinný predmet činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Gajdoš - technický námestník, zá-stupca riaditeľa Gwer-kovej 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Šebo - obchodno-technický námest-ník, zástupca riaditeľa Teplická 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Víťazka Estón-ska 32 Bratislava