Create Invoice

Drogérie Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Drogérie Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00021474
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Drogérie Bratislava š.p.
Stará Vajnorská 21
83239
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00021474
 • Registered seat: Drogérie Bratislava š.p., Stará Vajnorská 21, 83239, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.11.1996Zrušené obchodné meno:
   Drogérie Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 21 Bratislava 832 39
   Zrušeny predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb, za tým účelom štátny podnik vykonáva najma:
   maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch:
   drogistický a zdravotnícky tovar, kozmetika, farby, laky, mydlá, čistiace a pracie prostriedky, kefársky tovar, pestovateľské a hospodárske potreby, chemické výrobky, výrobky foto - kino, galantéria drogistického charakteru, autokozmetika a autopotreby a ďalej v týchto sortimentoch:
   obuv, kožená galantéria, textilný tovar, potreby pre domácnosť, papier a papierenské výrobky, školské potreby, hračky a spoločenské hry, tabakové výrobky a fajčiarske potreby, zdravotnícke čaje, konzumný lieh, pochutiny a ostatné požívatiny, sklo, porcelán
   poskytovanie a sprostredkovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti vrátane služieb kozmetických salónov, opráv fotoprístrojov, spracovania filmov a fotografií, - nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orgnizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, predovšetkým v pôsobnosti MOOCR SSR
   priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti
   veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácii
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   sprostredkovanie výkonu služieb, _ predaj drogériového tovaru a rozličného tovaru formou maloobchodu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Alexandra Kastlová - štatutárny zástupca riaditeľa š.p. Bancíkovej 7 Bratislava
   Jozef Petráš - riaditeľ Špačinská cesta 12 Trnava
   25.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Kastlová - štatutárny zástupca riaditeľa š.p. Bancíkovej 7 Bratislava
   24.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Šestáková - štatutárny zástupca riaditeľa š.p. Turnianska 2 Bratislava
   17.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Danica Šestáková - štatutárny zástupca riaditeľa š.p. Turnianska 2 Bratislava
   16.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Korčeková - štatutárny zástupca riaditeľa Jesenná 8 Bratislava
   25.05.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 21 Bratislava 832 39
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Petráš - riaditeľ Špačinská cesta 12 Trnava
   24.05.1995Zrušené sidlo:
   Pionierska 9/a Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Palacka - poverený riaditeľ Zetkinovej 32 Bratislava
   06.02.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb, _ predaj drogériového tovaru a rozličného tovaru formou maloobchodu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu
   23.12.1993Nové predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb, za tým účelom štátny podnik vykonáva najma:
   maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch:
   drogistický a zdravotnícky tovar, kozmetika, farby, laky, mydlá, čistiace a pracie prostriedky, kefársky tovar, pestovateľské a hospodárske potreby, chemické výrobky, výrobky foto - kino, galantéria drogistického charakteru, autokozmetika a autopotreby a ďalej v týchto sortimentoch:
   obuv, kožená galantéria, textilný tovar, potreby pre domácnosť, papier a papierenské výrobky, školské potreby, hračky a spoločenské hry, tabakové výrobky a fajčiarske potreby, zdravotnícke čaje, konzumný lieh, pochutiny a ostatné požívatiny, sklo, porcelán
   poskytovanie a sprostredkovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti vrátane služieb kozmetických salónov, opráv fotoprístrojov, spracovania filmov a fotografií, - nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orgnizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, predovšetkým v pôsobnosti MOOCR SSR
   priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti
   veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácii
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Korčeková - štatutárny zástupca riaditeľa Jesenná 8 Bratislava
   22.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   Realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poveraných organizácií.
   Priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, Veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom
   Nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orgaoprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, predovšetkým v pôsobnosti MOOCR SSR
   Poskytovanie a sprostredkovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti vrátane služieb kozmetických salónov, opráv fotoprístrojov, spracovania filmov a fotografií
   Maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch -drogistický a zdravotnícky tovar, kozmetika, farby, laky, mydlá, čistiace a pracie prostriedky, kefársky tovar, pestovateľské a hospodárske potreby, chemické výrobky, výrobky foto-kino, galantéria drogistického charakteru, autokozmetika a autopotreby a ďalej v týchto sortimentoch: -obuv, kožená galantéria, textilný tovar, potreby pre domácnosť, papier a papierenské výrobky, školské potreby, hračky a spoločenské hry, tabakové výroky a fajčiarske potreby, zdravotné čaje, konzumný lieh, pochutiny a ostatné požívatiny, sklo, porcelán
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potreb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Rigottiová - štatutárny zástupca riaditeľa Mlynské Nivy 4 Bratislava
   03.09.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Rigottiová - štatutárny zástupca riaditeľa Mlynské Nivy 4 Bratislava
   02.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Juríčková - štatutárny zástupca riaditeľa Mlynské Nivy 4 Bratislava
   29.06.1993Nové sidlo:
   Pionierska 9/a Bratislava 831 01
   28.06.1993Zrušené sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava
   29.09.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Juríčková - štatutárny zástupca riaditeľa Mlynské Nivy 4 Bratislava
   28.09.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vašina - zástupca riaditeľa Kovpakova 7 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Drogérie Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   Realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poveraných organizácií.
   Priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, Veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom
   Nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orgaoprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, predovšetkým v pôsobnosti MOOCR SSR
   Poskytovanie a sprostredkovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti vrátane služieb kozmetických salónov, opráv fotoprístrojov, spracovania filmov a fotografií
   Maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch -drogistický a zdravotnícky tovar, kozmetika, farby, laky, mydlá, čistiace a pracie prostriedky, kefársky tovar, pestovateľské a hospodárske potreby, chemické výrobky, výrobky foto-kino, galantéria drogistického charakteru, autokozmetika a autopotreby a ďalej v týchto sortimentoch: -obuv, kožená galantéria, textilný tovar, potreby pre domácnosť, papier a papierenské výrobky, školské potreby, hračky a spoločenské hry, tabakové výroky a fajčiarske potreby, zdravotné čaje, konzumný lieh, pochutiny a ostatné požívatiny, sklo, porcelán
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potreb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä:
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ján Palacka - poverený riaditeľ Zetkinovej 32 Bratislava
   Ing. Jozef Vašina - zástupca riaditeľa Kovpakova 7 Bratislava