Create Invoice

Interhotel Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Interhotel Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00022047
TIN 2020535429
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Interhotel Bratislava, š.p.
Hviezdoslavovo nám.
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00022047 TIN: 2020535429
 • Registered seat: Interhotel Bratislava, š.p., Hviezdoslavovo nám., 81102, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.04.2011Zrušené obchodné meno:
   Interhotel Bratislava, š.p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné, finančné, investičné, technické a iné podnikanie v oblasti cestovného ruchu v ČSSR
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   poskytovanie, obstarávanie, organizácia a predaj hlavných / ubytovacích, stravovacích, dopravných/ a vedľajších činností a služieb vrátane gastronomických akcií pre domácich a zahraničných účastníkov cestovného ruchu
   organizovanie, zabezpečovanie a vykonávanie kultúrnych a spoločensko - zábavných programov a akcií súvisiacich s cestovným ruchom
   predaj obchodného tovaru
   propagácia a reklama vlastnej činnostia služieb poskytovaných na úseku cestovného ruchu v ČSSR i v zahraničí
   organizovanie a zabezpečovanie výmenných gastronomických akcií v ČSSR a v zahraničí vrátane výmeny gastronomických špecialít a prijímanie odborných pracovníkov a vysielanie vlastných odborných pracovníkov z odboru verejného,stravovania k výkonu prác súvisiacich s týmito akciami
   vykonávanie zmenárenskej činnosti na úseku aktívneho a pasívneho cestovného ruchu v súlade s devízovým poverením ŠBČS
   vykonávanie finančných , bankových a poisťovacích operácií vo vzťahu k cestovnému ruchu s bankovými a poisťovacími ústavmi
   zabezpečovanie rozvoja materiálno - technickej základne cestovného ruchu investičnou výstavbou, modernizáciou, projektovými a údržbárskymi prácami a materiálno - technickým zásobovaním
   dovoz strojov a zariadení, technológií, náhradných dielcov a materiálu pre rozvoj materiálno - technickej základne cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania montáže a servisných služieb prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično - obchodnú činnosť
   zabezpečovanie prepravy účastníkov cestovného ruchu na lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch, vrátane údržby a opráv týchto zariadení
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   17.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   Interhotel Bratislava, š.p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   08.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Interhotel Bratislava, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Bakoš - riaditeľ nám.Slobody 13 Piešťany
   08.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bakoš - riaditeľ nám.Slobody 13 Piešťany
   07.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alice Švecová - zástupca riaditeľa Žitavská 17 Senec
   26.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Čičmanec - poverený vedením š.p. Romanová 42 Bratislava
   12.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alice Švecová - zástupca riaditeľa Žitavská 17 Senec
   11.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Blichár - zástupca riaditeľa Rumančekova 40 Bratislava
   24.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Blichár - zástupca riaditeľa Rumančekova 40 Bratislava
   23.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alice Švecová - zástupca riaditeľa Žitavská 17 Senec
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Interhotel Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, finančné, investičné, technické a iné podnikanie v oblasti cestovného ruchu v ČSSR
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   poskytovanie, obstarávanie, organizácia a predaj hlavných / ubytovacích, stravovacích, dopravných/ a vedľajších činností a služieb vrátane gastronomických akcií pre domácich a zahraničných účastníkov cestovného ruchu
   organizovanie, zabezpečovanie a vykonávanie kultúrnych a spoločensko - zábavných programov a akcií súvisiacich s cestovným ruchom
   predaj obchodného tovaru
   propagácia a reklama vlastnej činnostia služieb poskytovaných na úseku cestovného ruchu v ČSSR i v zahraničí
   organizovanie a zabezpečovanie výmenných gastronomických akcií v ČSSR a v zahraničí vrátane výmeny gastronomických špecialít a prijímanie odborných pracovníkov a vysielanie vlastných odborných pracovníkov z odboru verejného,stravovania k výkonu prác súvisiacich s týmito akciami
   vykonávanie zmenárenskej činnosti na úseku aktívneho a pasívneho cestovného ruchu v súlade s devízovým poverením ŠBČS
   vykonávanie finančných , bankových a poisťovacích operácií vo vzťahu k cestovnému ruchu s bankovými a poisťovacími ústavmi
   zabezpečovanie rozvoja materiálno - technickej základne cestovného ruchu investičnou výstavbou, modernizáciou, projektovými a údržbárskymi prácami a materiálno - technickým zásobovaním
   dovoz strojov a zariadení, technológií, náhradných dielcov a materiálu pre rozvoj materiálno - technickej základne cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania montáže a servisných služieb prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično - obchodnú činnosť
   zabezpečovanie prepravy účastníkov cestovného ruchu na lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch, vrátane údržby a opráv týchto zariadení
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Slavomír Čičmanec - poverený vedením š.p. Romanová 42 Bratislava
   Ing. Alice Švecová - zástupca riaditeľa Žitavská 17 Senec